Deze webstek is van Jan De Smedt en Sonia Hoste. Hun interesse voor esoterie en spiritualiteit wordt erin uitgewerkt,
met teksten van chela's (dienaren van Meesters), waaronder Asait. Sonia is een channel voor Asait.

"Met beide benen in Moeder Aarde goed verankerd, met het Hart in de hemel, maar met het hoofd bij de zaak."
(Asait - over de Hathors)

Welkom op de site

Citaat

A great many people think they are thinking when they are merely rearranging their prejudices.
Veelal denken mensen dat ze nadenken, maar meestal herordenen zij hun vooroordelen.

Category:

Sonia is bereikbaar op:

+32 3 366 58 71

enkel van maandag tot en met vrijdag op werkdagen tussen 17 en 18u.
Ingevolge de AVG, van kracht sinds 25 mei 2018, kunt u hier de privacyverklaring lezen. 

U kunt een bericht aan Jan achterlaten via het contactformulier. Sonia heeft echter geen e-mail. Sonia kan bereikt worden per telefoon op het afgesproken tijdstip (zie hierboven) of per brief. Het is dus zinloos naar Jan te schrijven in de hoop dat Sonia antwoordt.

Locatie

Bremboslei 4
2180 Ekeren
België
Telefoonnummer: 3233665871
BE

Wij wonen in Antwerpen in de buurt van de “Oude Landen” en zitten sinds 1997 op internet.

Asait over afhankelijkheid van zijn raadgevingen

18 maart 2012

Het is de bedoeling dat gevolgd wordt wat de evolutionaire stappen van iemand zijn. Het gevaar voorbarige conclusies te trekken is niet denkbeeldig.

Zowat iedereen is geneigd een Hoger Wezen of Intelligentie te "volgen" (angst het zogenaamd verkeerde te doen).

Asait is technisch gesproken, een chela (dienaar) van de Meesters van de derde Straal (Actieve Intelligentie). Bijna iedereen stelt zich in het begin afhankelijk op. Dit is een fase van de bewustwording. Men haakt zich vast (volgens de eigen idealismen) aan dit anker, dit Licht, deze grotere input, maar vertaalt dit dan in actie (voorlopig) aan redelijk wat aangenomen en overgenomen overtuigingen. In het begin is dit nog wat een mixing van dit alles.

Het hangt van de discipel zijn attentie- en meditatiewerk af, of deze verbindingslijn zuiverder wordt, en onthecht geraakt van de door de mens gehandhaafde menselijke principes. Natuurlijk wordt dit een tijdskwestie, een rijpingsproces. Begeestering kan tijdelijke verwarring meebrengen, die eventueel mettertijd kan uitgezuiverd worden ("De zonde van het overenthousiasme?")

Channelen kent vele vormen, fasen en lagen.

Het beste wat men kan doen is niet oordelen, wel aanmoedigen en bidden. Omdat men nooit kan weten hoe en waarom dingen gebeuren en waartoe ze dienen, in welke vorm dan ook.

Asait:

"Wees niet bevreesd of bekommerd om iemand zijn weg, maar leer ervan in openheid en kans laten. Uitverkorenheid bestaat niet. Verneem bijvoorbeeld meer over de actieve realiteit tussen een leerling en een "Meester" in Brieven over occulte meditatie (Alice A. Bailey). Dit geeft u alvast een reëler beeld van het contact tussen Meesters en "leerlingen".
Hartelijke groeten en knuffels, Sonia.
Sonia en Jan op 10 juni 2014
Sonia en Jan op 10 juni 2014

Terug naar boven

Belangrijke pagina's op deze site

Terug naar boven

 • 1. Een paar jaar geleden werden er verschillende. soorten meditaties georganiseerd:
  1. (1) Overvloedsmeditatie: meditatie ter bevordering van overvloed, gedicteerd door Asait.
  2. (2) Christusmeditatie: meditatie ter bevordering van het Christusbewustzijn en het oprichten van het Christusraster voor de wereld en het individu.
  3. (3) Tweehartenmeditatie: Als iemand de Twee-harten-meditatie doet, stroomt er goddelijke Energie in het lichaam van de beoefenaar binnen en vervult hem met goddelijke Licht, Liefde en Kracht. De beoefenaar wordt een kanaal van deze Goddelijke Energie. Mensen die deze Meditatie reeds enige tijd beoefenen, kunnen het gevoel krijgen te worden gehuld in fonkelend en soms verblindend licht. Dit verblindende, heldere en fonkelende licht is bij de Taoistische Yoga bekend als Hemelse Qi. De Christenen hebben het over het neerdalen van de Heilige Geest, gesymboliseerd door een pilaar van licht met een neerdalende witte duif. De witte duif stelt het neerkomen van Goddelijke Energie voor. Het dalen van Goddelijke Energie veroorzaakt een tijdelijke verwijding van het kruinchakra en de binnenste aura van de beoefenaar. Als deze meditatie een jaar lang dagelijks wordt uitgevoerd, kan de verwijding permanent worden. De Twee-harten-meditatie is soort van werelddienst. Door de Aarde te zegenen met liefdevolle goedaardigheid, vul je de Aarde met positieve spirituele Energie. De potentie van de zegeningen wordt vele malen versterkt als het uitgevoerd wordt door een groep mensen. Als ze met een groot aantal mensen gedaan wordt, kan de Meditatie helpen de Aarde harmonieuzer en vreedzamer maken.
 • 2. Sonia organiseert met grote regelmaat workshops over het gebruik van Chrysolight-elixirs. Dit is gestructureerd in drie niveaus:
  1. beginners
  2. gevorderden
  3. experten