Armoede verhelpen

Sonia is niet meer bereikbaar

Ze heeft op 21 januari 2019 en op 15 oktober 2019 twee zware CVA's gehad. Na 33 jaar is een einde gekomen aan haar werk voor Asait en de mensheid.

Sonia

Sonia Hoste, operazangeres, kunstenares en channel voor Asait
echtgenote van Jan De Smedt
geboren te Antwerpen op 13 april 1945 en
overleden te Brasschaat in AZ Klina op 18 oktober 2019.

Wie meer info wil, moet Jan contacteren.

Ingevolge de AVG, van kracht sinds 25 mei 2018, kunt u hier de privacyverklaring lezen. 

U kunt een bericht aan Jan achterlaten via het contactformulier.

Datum: 
24 mrt 2004
Bron: 
Asait
Kwotering: 
0

Labels:

Uit de groepschannelling van 24 maart 2004

Wat kunnen wij doen tegen honger, armoede en oorlog in onze wereld en hoe hieraan te verhelpen?

Wel het grondprincipe, daar kan u aan denken. Het is dus niet of/of, het is en/en, Het wezen mens is een wezen van totale onvoorwaardelijke vrijheid. Zij die in het intuïtieve hart voelen dat zij financieel kunnen steunen, want het ligt in het individu niet er buiten, die kunnen dat doen. Zij die geoefend hebben om het losbombarderingslicht in groepsmeditatie, of in individuele meditatie te gebruiken die kunnen systemen, de kracht van aangehouden systemen, los bombarderen.

Er kan gemediteerd worden voor wereldleiders die hun volkeren achterwege laten, hangt er van af in hoeverre iemand in zichzelf geloofd, en dan nog. Intentie plaatsen, dan werkt de energie van intentie met de snelheid van het licht. U zou het zelfs niet kunnen tegen houden. Iets of wat schraperig gevoel kan echter in de ether blijven hangen wanneer iemand niet op zichzelf vertrouwd. Twijfel mag en kan, natuurlijk. Het hoort bij het proces van bewustwording, maar het hoeft niet. De eeuwige wet van licht, het mechanisme van licht werkt, of de mens nu zeker van zichzelf is of niet. Elk van u allen kiest naar eigen hart, eigen inzicht, wat hij of zij kan doen.

De vraag wordt een beetje gesteld vanuit dualiteitszin van twijfel en vanuit, “het baat allemaal niet erg veel,” Wel u gaat juist uitgerekend zonder schroom naar waarvan u vindt dat het niet baat. U gaat er pal voor staan, u gaat het bekijken en u gaat daar licht naar toe sturen. U gaat dat laten baden in licht, steeds weer, gonzend in het achterhoofd niets is onmogelijk. Hoe lang, hoe diep, hoe dikwijls menselijke systemen zichzelf hebben bewezen inadequaat, onaangepast te zijn in situaties? Er zou veel meer gemediteerd kunnen worden nog telkens weer voor wereldleiders.

Er zou nog veel meer gemediteerd kunnen worden voor de rijken op uw planeet.

De tendens bestaat te mediteren voor de armen, de zieken, de noodlijdenden maar u vergeet de rijken en de machtigen te veel. Daardoor ontstaat er imbalans, mediteer evenveel voor de rijken. Het licht van inzicht, mediteer met de planetaire geest, blijf dit doen door alles door. De planetaire geest die alles wat gekristalliseerd is geweest aan het smelten zal brengen. Wie wenst kan ter plekke gaan daar waar armoede en oorlog is. Er zijn volkeren die hun eigen problemen moeten kunnen oplossen want de hoofdgeconditioneerde gedachte, rijkdom/armoede, brengt ook wel eens mee dat de aandacht vooral gaat naar armoede en een hele stroom van goedwillende gaat naar de plaatsen van armoede, wat armoede blijft in gang houden.

Liefde is ook loslaten en anderen hun verantwoordelijkheden leren nemen door geen overvloed meer door te laten stromen, ook dat is waar. Volkeren helpen mekaar door mekaar niet te helpen, want het culminatiepunt moet bereikt worden tot een bewustzijn van een volk in wijsheid gaat opstaan. Geschiedenis heeft bewezen dat het kan om het eigen culminatiepunt overstijgend terug een eenheid te kunnen vormen, want het is nog wel zo dat een volk die leiders krijgt die het verdient. Dat gaat niet over verdienen, verdienen wil zeggen, aantrekken. De wet van oorzaak en gevolg.

Er dient evenwel op een absolute manier alles in het werk gesteld te worden van de alfabetisering van de volkeren, alfabetisering is het begin van ontspanning. Het is het begin van niet meer honger, het is het begin van niet meer onwijsheid, het is het begin van het stoppen van slavernij.

Onderwijs, onderwijs, onderwijs, en u kan toch wel begrijpen dat er gezegd wordt dat er kan gemediteerd worden voor de leiders van elke regering. Mediteer ook voor diegenen die vechten in het veld en die niet meer weten al generaties lang waarvoor zij vechten. Ga niet staan aan de kant van de treurenden dat helpt niets, maar begeef u ook niet in strijdgewoel, het is niet eerbaar het slachtoffer te zijn in deze tijd. Een helpend slachtoffer dan nog.

Ga dus een absolute alfabetisering bestellen bij de planetaire geest en bij de universele geest en bij op zijn minste, de vier aartsengelen. Bestel alfabetisering bijvoorbeeld bij de Hathors, waarom niet? En dan kan u rustig bepaalde oorlogvoerenden hun plan laten trekken, ook dat is liefde. Weigeren in de bezorgdheid te gaan staan die finaal, en ook de geschiedenis heeft dat bewezen, vele grotere volkeren de das heeft om gedaan. Daar kan u over denken, voelen wat er over te voelen valt. Het hangt er vanaf welke verantwoordelijkheid u, elk van u, wil nemen.

Staar u niet blind op de problemen, leer u blindstaren op de oplossingen en gelijk welke oplossing is goed want alle oplossingen zullen zich ooit samen voelen en samenvoegen. De som van groepsenergie is groter dan de som dan de keuzes van het individu. Iedereen kan alles doen en dan wordt ook altijd en overal tegelijkertijd alle mogelijke keuzen gemaakt en worden tegelijkertijd alle mogelijke dingen gedaan, van alle mogelijke strekkingen. In feite is het dus een persoonlijke kwestie.

Dat helpt elk van u een eigen keuze te maken en te staan voor het ding dat elk van u wenst. De manier waarop u wenst bij te staan. Er is ook een begrijpen van tijd nodig. Vermits een kosmische wetmatigheid zegt dat in de kosmos niets te laat komt en niets te vroeg, alweer dit principe, huidig dat. Er kan niets geforceerd worden, maar er kan wel versnelling gebracht worden door in de essenties te gaan mediteren en mediteren is met nadenken. Meestal staat bij meditatie het lineaire verstand op nul. Dus valt de moeilijkheid van kiezen weg, “zou ik nu ofwel dit ofwel dat. Nee ik doe, en dit en dat, en zus en zo”. Het ene sluit het andere niet uit. Iedereen maakt zijn keuze. De keuzen komen toch bijeen.

Onze zegen, ons respect, onze erkenning, onze bevestiging, onze onvoorwaardelijke liefde, ga met u.

U allen en de uwen sluit Ik in het Hart, uw dromen uw visies, uw zogenaamde mislukkingen.

Uw zoektochten zijn ons dierbaar en hierin groet en zegen ik.

copyright

Deze tekst is vrij voor persoonlijk gebruik. Gelieve niet te gebruiken in een publicatie of een workshop zonder uitdrukkelijke toestemming. ©1985-2023 Sonia Hoste