De houding van een discipel

Sonia is niet meer bereikbaar

Ze heeft op 21 januari 2019 en op 15 oktober 2019 twee zware CVA's gehad. Na 33 jaar is een einde gekomen aan haar werk voor Asait en de mensheid.

Sonia

Sonia Hoste, operazangeres, kunstenares en channel voor Asait
echtgenote van Jan De Smedt
geboren te Antwerpen op 13 april 1945 en
overleden te Brasschaat in AZ Klina op 18 oktober 2019.

Wie meer info wil, moet Jan contacteren.

Ingevolge de AVG, van kracht sinds 25 mei 2018, kunt u hier de privacyverklaring lezen. 

U kunt een bericht aan Jan achterlaten via het contactformulier.

Datum: 
26 jan 2005
Bron: 
Asait
Kwotering: 
0

[Uit de groepschannelling van 26 januari 2005

Gegroet,]

Beminden, ons hart wil u nog eventjes onderhouden over de huidige aan te nemen houding in deze tijden van totale verwarring, deze tijden van cataclysmen, op alle lagen van het bestaan.

Haak niet af want dan gooit u zichzelf weg.

Dit is een tijd waarin de beproeving door gaat door de mens zelf gekozen vast te houden en aan vormverandering te doen. Als iets in een bepaalde vorm, een systeem, een voorwerp, een gedachte, een emotie, een gewoonte, een actiepatroon, een reactiepatroon niet werkt… verander dan de vorm.

U kan voelen, elk van u, dat het dat is wat speelt. De wereld is vormlozer aan het worden. Dat is logisch, er is gigantisch licht binnengekomen en vorm verdwijnt onder licht. Neemt u de zuiver fysische proef maar eens. Wees zeer assertief op een bepaalde manier, op een intelligente manier. Het is een tijd van keuzes, sommige keuzes zijn al lang geleden gemaakt geweest, maar men kan doorleven, en daarom dient men af en toe gestreng te zijn, met mededogen, want wat leren de hogere discipels nu: dat is op een andere manier met tijd en dus met ruimte-energie om te gaan.

Het zal te zien zijn welke soort geïncarneerden aan het afhaken zijn. Men late ze gaan want nieuwe kwaliteit moet in het leven geroepen worden, en dat kan niet als men het slachtoffer wordt van tweede en derde dimensionele wachten. Ook geduld is een vorm die een andere vorm moet kunnen aannemen. Assertief, intelligent, liefdevol geduld.

De mens wordt alweer aangezet tot het uiterste inventief te zijn , en de moed en de durf en soms de lef te hebben bepaalde zogezegde logische bestaande systemen af te breken tot op het bot. En daarvoor is natuurlijk een vernieuwd denken nodig.

Er wordt een nieuw soort durf aangemaakt en uw planeet wordt met snellere druppels naar de kern van de aarde gestuurd. Er wordt contact gemaakt, en dat gaat over de energie van WIL.

Kennis, wil, durf en liefde genoeg.

Het kan vreemd klinken te zeggen: de onbetrouwbaren zijn in het licht gezet, niet omdat ze willen onbetrouwbaar zijn ziet men ze, maar omdat ze daar staan waar ze staan, en heel dikwijls moet men ze loslaten, omdat ze de nieuwe realiteiten; teveel; en wat verstoort de gehele beweging; van trilling naar beneden trekken.

En daarom is er inzicht, kennis, durf, wil en liefde nodig om stand te houden in deze verwarrende tijden. Zij die zichzelf al; zoals gezegd; eeuwen geleden een andere bestemming hebben toegemeten door de keuze die ze toen wel en niet helemaal bewust en soms helemaal niet gemaakt hebben; die hebben zich voorbestemd om; in menselijke taal te zeggen; een andere weg te gaan.

Men zal dus niet op ze zitten wachten en men zal correct zijn op elk ogenblik; men zal anderen kansen gunnen, laten… maar goede discipelen herkennen hun grenzen en ze weten wanneer ze vooruit willen, wanneer ze vooruit moeten, wanneer ze vooruit kunnen vanuit zichzelf. En er mag niet getalmd worden. Omdat er nu twee gewichten op uw planeet werken. Zij die wensen gestager en ongehinderder voort te gaan, kunnen niet tegelijkertijd zeggen: ik heb mededogen… we zullen zoals vroeger nog maar een beetje zitten wachten… want dat geeft die ander partij de indruk dat ze kunnen blijven doen wat ze doen. Dat is een slechte boodschap, dat is niet liefdevol.

Maar weest u gerust in het hart, wanneer iemand echt om hulp komt, of echt om dienst komt, dan zal men dat wel merken. De discipel van nu is ook genoodzaakt sterker zijn tijdsgevoel te ontwikkelen, maar niet meer met hef gedachtegoed van de derde dimensie.

Alle principes over geduld en wachten en liefde en mededogen zullen allemaal in een nieuw kleedje kunnen gegoten worden. Aan diegenen die trager gelopen hebben sinds eeuwen, en dat nog doen, hun eigen vrijheid?

Men moet zich kunnen terugtrekken van zij die niet willen. Dat is zeer dikwijls een gebaar van liefde.

Vraag de Engelen en Meesters van Alchemische tijd, tijd te herschikken voor, met en door u. Dat vergt enkele luttele tellen, telkens aan het begin van een dag. En op het eind van een dag enkele luttele tellen om dankuwel te zeggen. Maar doe het elke dag, want tijd/ruimte zijn aan het verschuiven.

En vergeet u nooit dat uw vijf lichamen de beweging van de massa van uw planeet dan toch maar moet kunnen volgen. Planeet schommelt, verandert, deint uit, krimpt weer in, leeft en bruist, meer dan in de vorige perioden, en de vijf lichamen moeten zich kunnen aanpassen. Dus het volgen van een natuurlijk ritme is aangeraden.

Innerlijke stabiliteit is goed voor de liefde, voor het mededogen, voor de inventiviteit en voor de creativiteit.

De mens gaat van kwantiteit naar kwaliteit, hou dat steeds goed voor ogen.

Al deze gedachten zijn vanuit ons Hart voorbereid geweest ter uwer gehoor, ter uwer intentie, ter uwer daadkracht. Want als er vertrouwen is, en wanneer er vertrouwen is, en dat is ja, en dat is altijd, dan herinneren Wij u aan het vertrouwen, dat eindeloos, dat grenzeloos vertrouwen dat Wij in u stellen, omdat dit vertrouwen en deze kennis van wie u bent er is. Wees dus allen gezegend.

Vergeet niet te genieten en wees niet te bezorgd, alles loopt zoals het hoort.

Ik omarm u allen, u en de uwen; u en uw projecten; alles in wie of wat u bent.

Ik groet en zegen.

copyright

Deze tekst is vrij voor persoonlijk gebruik. Gelieve niet te gebruiken in een publicatie of een workshop zonder uitdrukkelijke toestemming. ©1985-2023 Sonia Hoste