El Torcal 2002

Sonia is niet meer bereikbaar

Ze heeft op 21 januari 2019 en op 15 oktober 2019 twee zware CVA's gehad. Na 33 jaar is een einde gekomen aan haar werk voor Asait en de mensheid.

Sonia

Sonia Hoste, operazangeres, kunstenares en channel voor Asait
echtgenote van Jan De Smedt
geboren te Antwerpen op 13 april 1945 en
overleden te Brasschaat in AZ Klina op 18 oktober 2019.

Wie meer info wil, moet Jan contacteren.

Ingevolge de AVG, van kracht sinds 25 mei 2018, kunt u hier de privacyverklaring lezen. 

U kunt een bericht aan Jan achterlaten via het contactformulier.

Datum: 
22 okt 2002
Bron: 
Asait
Kwotering: 
0

Labels:


El Torcal is een karstformatie en natuurreservaat in de buurt van Antequera in Andaloesië. Sonia en Jan waren er in oktober 2002.

El Torcal

[Beminden,]

Ondanks de zichtbare tijdsverschuiving en “tijdverlies” was de aanwezigheid der werkers ter plekke, en ter juister ure. Wat onmogelijk bleek te worden, was er, om des te beter de hoger trillende waarheid in de stof te tonen van wat de mens een wonderbaarlijkheid zou noemen.

Desoriëntatie is een nevenverschijnsel van het hoger opgetrokken worden. Het lichaam en de geest trillen anders dan de meer of minder bekende omgeving, en ter juister plekke en ure, vallen de trilling van de geest en het lichaam van de mens samen met de trilling van de bedoeling van actie en gebeurtenis in die omstandigheid of omstandigheden, die noodzakelijk zijn, alléén daar en dan waar transformatie van node is.

Daarom: is de mens te vroeg, zullen de trillingen van omstandigheden en materie hem verhinderen te vroeg ergens te komen, ook zo te “laat”.

El Torcal II

Actie: vele discipelen maken zich onterecht zorgen over de mindere of meerdere langdurigheid van een ritueel. Dit is echter geenszins van node. Daaraan kan men merken dat een verschijnsel zoals tijd genoemd wordt, een verschijnsel is dat slechts in langdurigheid de noodwendigheid vertoont tijd te rekken, om aandacht te oefenen tot de diepte van verankering. Bij bewustere discipelen, bij wie verankering– en liefdeverbindingsbewustzijn er al in redelijke mate is, zal dus de tijdverbreiding van een actie, een ritueel, een meditatie in “stille” pose afnemen. Dergelijke meditatieve, rituele acties kunnen dus dan zelfs verschijnen onder de tijdsspanne van laat Ons zeggen: een bliksemflits. Zij zullen dan ook daarbij de kracht vertonen van een bliksemflits: snel, doelgericht, helder, verlicht en met de elektrische kracht van het voelende en wetende aspiratieve Hart.

De Sjamaan verrichtte aldus werk in deze betekenis. Het verbinden der vier windstreken met de globaliteit van Moeder Aarde en Vader Zon, het aanroepen (hoewel deels onbewust) van de kracht der oudste Maya en Tolteek ritueeldelen, het her-inneren van het bewustzijn van Gaia als Zee-wezen, het aanroepen van het Licht van de Aarde-Heer, het onbewust aanroepen van vele vroegatlantische Heersers, toen al wetend omtrent het Christusbewustzijn, het aanroepen van bepaalde Engelen en Aartsengelen geesten, die vanuit het Atlantische aspect Gaia dienden, alles was er, én door de eenvoud van de intentie. Het tijdelijke besef tijdens het ritueel van het Niet-weten deert niet, maar diende de zaak.

Op dat ogenblik is versteende kracht kunnen naar de oppervlakte stijgen, van zéér oudsher. Deze kracht lag te sluimeren om te kunnen herontwaken. Er was een sleutel tot verbinden nodig.

Deze ontsluiting is er geweest, hoe “kort” ook.

Ziet U, hoe “kort” er slechts nodig is, om een sluimerende kracht te laten ontwaken die er al era was, en slechts in esoterische zin diende her-kend te worden vanuit het Hart. En dit om als een omhoog spuitende, spiralende energie de verbinding terug te kunnen maken met de omringende energieplekken, die er veel verder in het landschap en de landstreek al waren. Het mag, en dit ter uwer innerlijke tijd herbeleving en –schikking, gezegd worden dat het ongeveer 284 uwer jaren geleden is, dat iemand in incarnatie TOR-CAL vanuit deze Liefdesmanifesterende sjamanische kracht benaderde.

Zó gemakkelijk, zó snel, zó efficiënt.

Dit bewijst dat de mens in incarnatie de laatste sleutel is in de stof, om de verbinding te maken met de belichtende Hiërarchieën. Er wordt te veel door de discipelen uitgegaan van het “feit”, dat de Hiërarchieën zó machtig zijn dat Ze alles wel zullen doen zonder de mens in incarnatie. Niets is minder waar! Neem elkeen weg uit incarnatie, en zelfs TORCAL blijft in de duisternis van de vergetelheid rusten, tot er een mens in mededogen en aspiratie op de idee komt deze krachtvelden “eens even lief te hebben” en “aan te boren”. Al is het voor het plezier.

Natuurlijk is het voor het plezier!!

El Torcal III

Terecht is het meest heldere kristal aangewend geweest om de licht-vortex op deze plaats te heractiveren, en dit dan in verbinding met de Geest van de Zonnelogos. Door dit staafkristal in zijn dubbelpoligheid te gebruiken werd inderdaad de kracht-link gelegd tussen de oergeheugen-vortex-kracht van het sedimentgesteente aldaar én langs de andere zijde met het oergeheugen van de Zonnelogos. De ene pool van het bergkristal was, en dit ook in de kracht van de intentie, gericht naar het Hart van de Zonnelogos zelf. Zodoende kon de Zonnelogos door dit ritueel-appèl Zijn hartkracht die op Zichzelf vortex is, richten en binden dóór deze ene pool van het kristal, het geheugen actief raken van deze gesteenteformatie, en alzo op deze plek dan ook een grote geheractiveerde vortexkracht neerzetten.

Vergeet U niet dat door het heropenen van deze vortex, het verbonden geheugen van verscheidene sedimentaire plekken op uw planeet, het algemeen stoffelijk geheugen op een hogere trilling is komen te staan. En dit ondanks de theorieën omtrent de leefbaarheid in tijd van het Zonnelichaam Zelf. De Tweede Zonnelogos van uw zonnestelsel verricht nog heel wat werk, ondanks de innerlijke transformatieve stormen.

De discipel zal daarom in deze tijden, waar uw Planeet opgetrokken wordt naar de vierde en vijfde trillingsdimensie, nooit vergeten de hyperkracht van deze Zonnelogos aan te roepen, te gebruiken, en vooral te danken. Wij spraken U alreeds over de energie van dankbaarheid. Deze is van gigantisch belang. Groepen en individuen zullen er terug toe aangezet worden de oerkracht van het Zonnestelsel aan te roepen en in het Hart te bewaren als een waakvlam van bewustzijn. Ze worden geroepen om niet zozeer de “cultus” dan wel de eenvoudige liefde te koesteren voor deze Immer-Lichtgevende. Nog steeds immens is Zijn kracht, leven te geven en te onderhouden, en zeer zeker de rituaal-kracht van de discipel te verduizendvoudigen.


(Werkelijk, toen we aankwamen op het plateau (1200m) was alles in wolken en mist gehuld, en zolang het ritueel duurde baadde el Torcal in stralend zonlicht, en de valleien er rond bleven mistig.)

De Zonnelogos wist dat U op weg was een belangrijk lichtritueel in vortex-vorm neer te planten. Bijgevolg, en zoals U kon merken, heeft Hij de schikkingen van Zijn en Uw werk in tijdruimtespanne gehonoreerd, en U op de correcte tijd Zijn fysische stralen onthuld, juist voor de duur van het ritueel zelf. En dit alles in akkoord met het werk van Gaia, die ook Haar eigen dingen te doen had in hemisfeer en stratosfeer.

U kan ook in het hart weten, waarom door U Heer Boeddha en Heer Ganesha mee gevraagd werden, de eerste een Heer van Evenwicht en Innerlijke Eeuwige Vortex, en de ander een Heer van Overvloed en Plezier. De Christus steunde het ritueel volledig in de Planetaire verhogingskracht. En natuurlijk is Hij op de hoogte van Planetair Vortex-werk en alle rituelen van alle volkeren, in alle priesterschappen.

Hijzelf is de Hoogste Priester-Magiër van Gaia. Dit zegt genoeg.

Verbind in het associatieve vermogen, in het denken en voelen. Denk daarom bij rituelen steeds scheppend, niet alleen volgend.

Het geheugen van gesteenteformaties, zelfs sedimentair, heeft de capaciteit ook, om op dit/hun niveau zich geuren te herinneren. ALLES is levend, en dus kunnen de moleculen van verstening van dieren zich geuren van planten herinneren. Het gebruik van wierook was daarom terecht.

Het is ook raadzaam, de herinnering aan de kracht van een volbracht ritueel voor de tijden daarna af en toe aandacht te schenken. Zo blijft deze kracht een hele tijd levend en levendig en de verbinding tussen de geplaatste of geheractiveerde vortexen en de ritueelvoerders levend. De verbinding wordt dan in kracht vaster en krijgt alzo het voordeel in grotere krachtkringen van resonerende energieën een wereldverbinden tot stand te brengen (zelfs met zij “die van elkaars bestaan geen weet hebben”).

U begrijpt.

copyright

Deze tekst is vrij voor persoonlijk gebruik. Gelieve niet te gebruiken in een publicatie of een workshop zonder uitdrukkelijke toestemming. ©1985-2023 Sonia Hoste