El Torcal 2006

Sonia is niet meer bereikbaar

Ze heeft op 21 januari 2019 en op 15 oktober 2019 twee zware CVA's gehad. Na 33 jaar is een einde gekomen aan haar werk voor Asait en de mensheid.

Sonia

Sonia Hoste, operazangeres, kunstenares en channel voor Asait
echtgenote van Jan De Smedt
geboren te Antwerpen op 13 april 1945 en
overleden te Brasschaat in AZ Klina op 18 oktober 2019.

Wie meer info wil, moet Jan contacteren.

Ingevolge de AVG, van kracht sinds 25 mei 2018, kunt u hier de privacyverklaring lezen. 

U kunt een bericht aan Jan achterlaten via het contactformulier.

Datum: 
15 jul 2006
Bron: 
Asait
Kwotering: 
0

Labels:

[Beminden,]

Wat is er op de knooppunten van Moeder Aarde in deze tijden nodig omtrent opheffing, transformatie, her-wijd-ing? Nog steeds is het nodig het dodecaëdrische patroon van Moeder Aarde te herstellen en op te trekken in trilling. Daar “ wijdingen” energetische herstellingen zijn, (ook in de tijdlijn) kan u daarin dienst bieden.

Wat is de nieuwe nodige energie die de Planeet kan helpen? WIL.

Alle voorwerpen, intenties, motivaties, projecties, daden, rituelen die de energie van WIL inhouden zullen gebruikt worden. Dit om de wil der mensheid Parallel te stellen aan de Hogere Intelligente Wil.

Laten wij u goed de basis van WIL omschrijven in uw menselijke taal, en dus slechts, en gelukkig vanuit uw mogelijkheden tot de hogere perceptie trachten te definiëren.

WIL is om te beginnen geen alleenstaande energie. Zij wordt gelukkigerwijze voorafgegaan in de ervaring van de mensheid door ervaring, wijsheid, menselijke liefde, en natuurlijk een dosis van een of andere niet te catalogiseren intuïtieve intelligentie (perceptie, visie, daad).

Geen wil zonder interne perceptie die leidt naar de perceptie van in- en aan-vullendheid, van Alin - Een. De richting van het denken hieromtrent moet gestuwd zijn door de visie van Onontkoombare Noodzaak !

De gewone mens ervaart dit als richting-gevoel, binnen in zichzelf.(Het is trouwens deze visie - niet mening maar perceptie- van noodzaak die de mens voorbij het abstracte gevoel van onevenwicht zal brengen. Het abstracte gevoel, in ondergane chaos te belanden, wanneer het middenpunt van chaos niet kan gehandhaafd worden. Daar begint een kiem van de perceptie van Vrije Wil. Het is als een meetkundige berekening.

Daar de mens Orde en Chaos NAAST elkaar plaatst in plaats van IN elkaar, en dus als opposieten, en niet als oorzaken en gevolgen van elkaar, ervaart de mens in zijn afgescheiden denken de heelheid van Orde-Chaos niet of onvolledig. Nochthans is dit principe nodig begrepen te worden, om heilzaam de energie van WIL zichzelf te laten infiltreren.

“ UW WIL GESCHIEDE “ is in feite hetzelfde als IK BEN !

Laten wij dus verder gaan met een detaillering omtrent het gebruik van de Wil, de Noodzaak in verband met bijvoorbeeld rituelen, een der meest noodzakelijke bewegingen uwer eeuwen.

Welke zijn de zaken die de Wil bevatten?

Het oudste rijk op Moeder Aarde: Mineralen (daar de kern van uw planeet uit vooral ijzer en koolstof bestaat):

  • Diamant
  • Bloedsteen (Hematiet). De Wil van Moeder Aarde is omkering in Bewustzijn, en daar is Ijzerwil voor nodig.
  • Vuursteen. Alle vuurstenen (Lava, Hematiet, Sulfur, Vuuropaal, Obsidiaan, eventueel Git) zullen gebruikt worden. Verdere opzoekingen hieromtrent zullen nuttig blijken te zijn.
  • Vermits ook uw planeet niet afgescheiden is van de Leven-Gever, zal ook het herstel gebracht worden in de vorm van Vuuropaal.
  • Alle tekens of symbolen die de Oer-bedoelde krachten raken, zoals Ankh, tetraëder, dodecaëder, enzovoort.

Er valt op te merken, dat Merkaba niet alleen kan gebruikt worden om andere oorden rond en buiten uw planeet of zonnestelsel te bezoeken, maar in deze tijd ook door te dringen in de Oerbedoelde evolutie vanuit de kern van uw planeet zelf.

Er is in Moeder Aarde zelf een verlangen naar opheffing van Stof. Men zegt dat deze werkelijke opheffing van Stof zal plaats hebben als een natuurlijk gevolg van de dood uwer zon. Niets is minder waar. Uw planeet kan in de eigenheid van Haar Vrouwelijke Geest in de Geest in een andere stoffelijke vorm voortbestaan in andere dimensies, om die dimensies dan op een of andere manier te fertiliseren. Dit lijkt misschien alles wat dromerig of abstract uitgedrukt, maar de mogelijkheden-bedoelingen liggen voor de hand.

Bij rituelen dient gelet te worden op wat men polarisaties noemt (windstreken).

Uw planeet is nog steeds aan het kantelen. Men inspectere dus bij elk ritueel waar het noorden dàn ligt Dit is belangrijk voor de doelgerichtheid van de energetische wervelingen in doelgerichtheid van het ritueel gaande. Kort gezegd: door rituelen (energetische aanpassingen) kunnen ritueelvoerders Moeder Aarde helpen haar nieuwe Noorden te vinden, en voor de volgende tijden te verankeren, in een nieuw-gepolariseerde tijd-ruimte dimensie. (Zoals geweten, is een dimensie niet waar, maar wat.)

Logisch is dus, oude gewijde ley-plaatsen,lijnen te te her-electrificeren, en dit bij middel van het oudste geboekte geheugen: de mineralenwereld-geheugen-struktuur.

De mineralenwereld zal helpen met zijn bevatten van de Eerste - niet vastgezette! - Bedoeling, het magnetisme van Moeder Aarde op te trekken. Het geheugen van de mineralenwereld is in feite ouder dan de geheugenis der mensheid. Daarom zal ook tijdens of voor rituelen AKASHA geraadpleegd worden.

Praktijk Rituelen

  • Zoek huidige Noorden
  • Leidt daaruit andere windstreken af.
  • Plaats uzelf als officiant in het centrum van de vier windstreken.

Welke elementen beheersen de vier windstreken?

Windrichting Element Naam
Noord Aarde Uhm Bhel
Oost Lucht Khem Álohim
Zuid Vuur Djebehr Vāhkradh
West Water Rhin Chaanīh
Officiant Ether Ah-Kshah

copyright

Deze tekst is vrij voor persoonlijk gebruik. Gelieve niet te gebruiken in een publicatie of een workshop zonder uitdrukkelijke toestemming. ©1985-2023 Sonia Hoste