Het Kind, de Vrouw en de Creator

Sonia is niet meer bereikbaar

Ze heeft op 21 januari 2019 en op 15 oktober 2019 twee zware CVA's gehad. Na 33 jaar is een einde gekomen aan haar werk voor Asait en de mensheid.

Sonia

Sonia Hoste, operazangeres, kunstenares en channel voor Asait
echtgenote van Jan De Smedt
geboren te Antwerpen op 13 april 1945 en
overleden te Brasschaat in AZ Klina op 18 oktober 2019.

Wie meer info wil, moet Jan contacteren.

Ingevolge de AVG, van kracht sinds 25 mei 2018, kunt u hier de privacyverklaring lezen. 

U kunt een bericht aan Jan achterlaten via het contactformulier.

Datum: 
26 feb 2003
Bron: 
Asait
Kwotering: 
0

Er is een groot wilsaspect nodig om het aspect van creatie door de eigen unieke energie, een krachtbundeling, een kanaal, een vortex te laten vormen waardoor heel het bewustzijnspeil van uw hele planeet gemakkelijker en met minder opstoten zal kunnen brengen in wit de bedoeling is. Wil en creativiteit. Creativiteit is in de visie van de mensen zich aan het ombuigen. Hoe langer hoe minder (en dit is een evidentie) gaat de mens denken dat creativiteit zou te maken hebben met zelfbeloning, vrijetijdsbesteding en hobby. Dit is natuurlijk niet waar, zoals u weet. Gaat u dus allen het wilsaspect eens onderzoeken, want het wilsaspect zit in het hart. De wil tot creëren. De wil het tot een eigen, unieke, goddelijke creatie te laten komen. Durf uniek zijn in uw creaties. Reden te meer daar er een wetmatigheid bestaat die zegt: ‘Wie iets voor zichzelf doet, doet het voor de hele wereld’ en vice versa, vanwege de Wet van Resonantie. Alweer: groepsbundeling en verbonden zijn.

Het is slechts vanuit uw uniek-zijn van elk van u allen dat u verbonden kan zijn met elkaar. En, ‘elkaar’ zijn ook wij!

Even naar wat signalisatie en manifestatie kan genoemd worden in verband met bewegwijzering in de gebeurtenissen van de stoffelijke wereld. Velen onder u hebben gemerkt en worden daar handiger in met de dag, dat typerend voor de nieuwgeboren generaties dit aspect is dat naar WIL verwijst. De nieuwe kinderen willen absoluut dat er eenheid is. Wijl ze soms in de perceptie van de ouderen niets anders doen dan brokken maken. Ja, natuurlijk, ze dienen ook de duisternis. Of heeft iemand onder u misschien het idee dat Licht ook niet een hoop brokken kin zijn? Licht verschijnt in alle mogelijke vormen. Dit is wat het Licht ook allemaal kin. Dus: brokken zijn niet altijd: chaos. Brokken kunnen orde zijn. Maar onderschat nooit de wil van de kleinen, wijl die nog niet getemperd, versluierd, bedekt en gemanipuleerd is.

En u allen, in aardse volwassen toestand, zal erop letten dat u vanuit hartewil deze kleinen, deze nieuwe generaties, een plaats geeft in de Grote Wil. En dat u hen, uit liefde, omringt en begeleidt, met een Wil die groter is dan uw eigen wil. Zo zullen de jongere generaties (en dit is aan de gang) de groepscontext tot in elke cel van elk gebeuren neerzetten. En heel dikwijls zijn volwassenen daar om te kijken hoe deze zeer oude zielen, deze jonge kinderen, dit doen. Dus zal er een groter groepsbegrijpen van kracht zijn, die enkelen van u al voor een heel deel verworven hebben, in de interpretatie van het gedrag van wat wel eens genoemd wordt ‘de jeugd van tegenwoordig’ Jaja, kijk maar goed naar de jeugd van tegenwoordig en kijk twee keer, kijk drie keer, kijk erdoor, kijk erachter, kijk wat zij wérkelijk aan het doen zijn. Daarom vindt u ook zoveel koppigheid. Een teken dat grote kracht en wil aan de basis ligt. De wil tot nooit meer on-één zijn, de wil tot vrede. En hartverwarmend mag genoemd en bevestigd worden het reuzeverheugende feit dat onlangs op uw planeet van zeer vele landen de volkeren zich in groepsbundeling hebben gemanifesteerd. De groepsenergie, planetair gezien, die d te bemerken was, was gigantisch. Noem het rebellie, noem het show,’ noem het verstandig, noem het gevaarlijk, noem het hartverwarmend, maar noem het alleszins liefde. De wil naar buiten te treden. Weet u waarom er toen zovelen naar buiten getreden zijn voor de vrede? Omdat zij allemaal al decaden lang, zelfs van vóór de fysische geboorte, geïnspireerd zijn geweest een wereldgroepséénheid te vormen. Dit is een reden tot feest. Het was een manifestatie en een menselijke globale afspiegeling van het naar buiten treden van de Hiërarchieën. En dus kunt u rustig met uw hart concluderen: ‘Wij zijn de Hiërarchieën’.

Ja, u bent allemaal de Hiërarchieën, absoluut. En wij mogen u allemaal onze broeders en onze zusters noemen.

De wil tot bevrijding, de wil tot éénheid en gelijkheid. Zo worden energieën gebundeld die grote en oudere krachtenbundelingen zullen ontmantelen tot op het bot, tot op het kleinste deeltje van een atoom. En dit geeft heel wat licht, terwijl rustig daar in het midden de duistere kern kan zitten. En er is heel veel duisternis en midden in die duisternis — want de duisternis is heel duidelijk aan het worden, gelukkig! — zit een hele grote bol puur wit licht. En wandelt u dus allen rustig binnen, buiten, buiten, binnen in de duisternis, in het licht, van het licht in de duisternis. Er blijft van het ene en het andere wel wat aan u kleven en dit wordt bestuiving genoemd. Groepsplanetaire geest zal daardoor kunnen ontstaan en u allen kan, als individu dan, daar ook van profiteren. Daarom is de wil tot binnenlaten van groepsgeest een must te noemen.

Nog iets over groep. Er is een brandpunt dat u in uw tijdrekening een bepaald jaar noemt. Kruislijnen van gebeurtenissen zijn al lang aan de gang en er zullen kruislijnen van gebeurtenissen als stromingen elkaar overlappen en op deze kruispunten ontstaan poorten; poorten naar een plotse hogere transformatie. Maar vergis u niet in het woord ‘plots’. Niets gebeurt zomaar, pardoes. Maar de uitwerking van de vele eeuwen, gebeurtenissen, geplogenheden, werken, heeft nu dichter opeen in tijd en ruimte, de uitwerking vortexpoorten te scheppen naar hogere trilling, naar onvermijdelijk groepsbewustzijn én tegelijkertijd de kern en de flankering ervan te zijn. En vermits u God bent kan u uw eigen 2010, 2012, 2015, 2045 of hoé u het ook maar wil, zelf elke dag scheppen. Want het gaat niet om de gebeurtenis in de tijd zogezegd alleen, het gaat vooral om de kwaliteit van uw uniek zijn, de kwaliteit van uw gelukkig zijn. Er is geen enkele kracht die elk van u kan verhinderen of intimideren. Dit is juist wat de kracht van groep en van verbonden zijn betekent.

Even terug naar de stoffelijke manifestaties waarbij elk van u allen de inspiratie en de aspiratie kan vinden om een begrijpen te krijgen over wat zich verbinden genoemd wordt. En het zijn natuurlijk, zoals gezegd, de creators die daarin zeer paraat zijn. Leest u vooral dus veel over groepen. Kijkt u vooral eens veel naar de groepen Hiërarchieën. Diegenen die u wil beminnen of diegenen die u wil gaan opzoeken, het is allemaal goed natuurlijk.

Groepen zullen gevormd worden op werkgelegenheden, want ook daar dringt groepsgeest binnen. Het is onvermijdelijk. Het is aan het gebeuren. En bekommer u niet om de persoonlijke vetes van staatshoofden onder elkaar. U kan ernaar kijken, u kan ervan leren, u kan er het uwe van denken vanuit het hart, en dat zal dan altijd wel goed, correct, juist zijn. Geef dus gehoor aan het element dat groepsgeest zeer kan dienen: het intuïtieve lichaam.

Er zullen mentale krachtmodules gevormd worden door de menselijke Godsgeest, door elk individu in zijn eigen uniek-zijn, en al deze modules zullen in één grote doorlopende nieuwe patroonvorming een veel beweeglijker patroon dan ooit gekend door de mens, de draagkracht en de vernieuwingskracht op Moeder Aarde een nieuw aanschijn geven. Het is wel begrepen dat, om de groepsgeest te dienen, men dus de kosmische wetmatigheden volgt, zoals de Universele Principewet, de Wet van Resonantie en de wiskundige wet die groepswet genoemd wordt. Om dan juist daardoor gehelen te vormen waarvan de krachtbundelingpatronen automatisch zaken zoals nodeloze oorlogen kunnen ombuigen, nog vóór die oorlogen kunnen gevoerd worden.

Het is een feit dat de goederen der Aarde er voor iederéén zijn. Ga dus zéér krachtig in groep, in de volgende vele tijden, groepsmeditaties verrichten die gericht zijn in de krachtenbundeling naar staatshoofden; de éne na de andere. Groepsgeest naar de ondersteuning van de kracht, de geestkracht van lobbyisten eveneens. Zie het groot. Groepskrachten naar het topmanagement van de economische wereld, absoluut. Groepskrachten naar alle soorten politici en tegelijkertijd ook groepskrachten naar de energie van het kind, de vrouw, en de kunstenaar. Des te gemakkelijker ook zullen bijgevolg groepen intergalactische helpers, zoals zovele millennia geleden, beter kunnen binnendringen, maar op een heel hartelijke en wellevende wijze natuurlijk, in het werk op uw planeet, en daar een zogezegd anderssoortige energie bundeling inplanten, maar IN de eigen geaardheid van Moeder Aarde. Een sterke aanzet tot het beter begrijpen van Wil, en tot een ontstijgen van beperking zullen door de intergalactische helpende groepen opnieuw geïnstalleerd worden.

Ook dit is groepsgeest. Verwelkomt u ze allen; gewoon vanuit het hart. Want al langer heeft Heer Melchizedek, de Hoge Oude van uw planeet zich verbonden met de intergalactische helpers, al vele millennia. En nu reikt Hij verder. Intergalactische hulp zal er komen, om niet te laat en niet te vroeg bestaande wiskundige, alchemische, chemische en atomaire wetenschappers te ondersteunen met een beetje kennis van andere galaxie die daar al (om het in de menselijke taal uit te spreken) wat verder in staan. Ook DIT is groepsgeest. Groepsgeest betekent dus ook: uw ontvankelijkheidelement openstellen, zowel individueel als in kleine en grote groepen.

De intentie is genoeg, het weten is genoeg. U weet nu, vanaf nu, dat intergalactische helpende groepen paraat staan voor wiskunde, voor technologie ook, voor chemie, voor alchemie, ook voor het element zaken doen en zo. En zij zullen wat al heel lang klaarligt en dat bestoft en in de mist verdwenen is, in het Licht brengen en zij zullen het hunne bijvoegen. Plaats de intentie, deze intergalactische helpers te verwelkomen. Want de hoogste Aartsengelen, de hoogste Engelen, de snelst trillende Meesters en Deva’s zijn daar al een hele wijle mee bezig. En op tijd en stond, zoals u dit wel weet, zal dan letterlijke informatie geïnspireerd worden (en ook dit is aan de gang) naar de wetenschappers, naar de zaakvoerders, naar de chemisten, de alchemisten, de wiskundigen en de atomaire wetenschappers van uw planeet. Groepsbewustzijn vindt u in elk atoom van elke stof. En velen, eigenlijk allen, elk onder u wordt uitgenodigd (en dit bewijst weer dat toeval niet bestaat) dit gegeven, dat elk atoom het geheugen van de groep draagt, dat u dat gaat kunnen bemerken bij dus het geïnviteerd worden naar een wetenschappelijke, chemische, alchemische gebeurtenis, die te maken heeft met het kristallijnen geheugen van water. Daarover kan gesproken worden nadat wij met een verheugd hart ons uit de verbinding Hier en Nu hebben teruggetrokken, maar nog aanwezig zullen zijn. Maar dat weet u.

Velen onder u zullen gaan van experiment naar werkelijk proefondervindelijk zoeken naar het groepsbewustzijn in de materie. Ook dit telt mee, om er dan toch achter te komen dat groepen niet alleen door mensen gevormd worden. Alles spreekt over één en heel zijn, alles spreekt over de noodzaak terug in de hoger trillende dimensies van groepsbewustzijn te gaan leven. En daarvoor is de wil nodig dat vrij regelmatig geoefend wordt, de eigen beslommeringen ofwel opzij te zetten ofwel eens te gaan vergelijken met de beslommeringen van anderen en daar samen aan te werken, opdat het verschijnsel ‘beslommeringen’ vederlicht kan worden.

Het is altijd vanuit de aspiratie en de wil van het hart dat verbinding terug hersteld kan worden, van u naar de Hiërarchieën.

En ja, de groep Nier en Nu aanwezig is in de ziel en in elk van uwer zielen zo krachtig dat als wij zouden zeggen dat u hier aanwezig bent met een twintigtal personen, dat wij ons schromelijk verkeerdelijk zouden uitdrukken. Wij zijn hier ongeveer met een zevenduizend vierhonderd en nog wat aanwezig. Dank u wel. Het verheugt ons hart evenzeer. Zeer dankbaar zijn wij om hier bij deze werkers, deze bewuste werkers aanwezig te kunnen zijn. Dit was ook onze wens. Ziet u hoe gemakkelijk het is? Wij zijn zowat altijd overal, en wij schuwen het niet plaats te nemen zelfs in bepaalde uwer openbare vervoermiddelen; soms zit er wel iemand achter op de fiets. Hoera! Het is ook zo. Het is gewoon zo. U heeft allen, elk van u, al om te beginnen een gevleugelde engel aan uw linkerschouder en één aan de rechter. Want het is niet het principe van ‘iedereen heeft zijn persoonlijke engel’, neen, het principe luidt: ‘iedereen heeft MINSTENS zijn persoonlijke engel. En die is onvoorwaardelijk.

U zal zich allen, zoals u elk van u uniek gesteld bent, richten (dit is nog een gemakkelijkheid) tot dié bepaalde delen of wezenheden van de gekende hogere Hiërarchieën zoals uw hart en uw verlangen het u dicteert. Want kijk, de meeste Hiërarchieën worden ingedeeld, maar die indeling is een fictie natuurlijk. De indeling is alleen getypeerd als werkgebieden. Maar wanneer u een schroef nodig heeft, dan gaat u toch ook naar dat gebied waar er schroeven te koop zijn, of te krijgen zijn, want bij ons is alles te krijgen, te ruilen. Wij krijgen uw glimlach, en wij geven u een schroef. Heel simpel. En het is een prima ruil. Dus, dit wil zeggen dat bijvoorbeeld iemand zoals beminde Heer Boeddha, die toch van groot belang blijft voor uw planeet, want Hij is tegelijkertijd kind en Hij heeft het wel geweten al die eeuwen, nog steeds, tegelijkertijd zeer vrouw in de man en zeer man in de vrouw. En het is een geesteskunstenaar, hoewel zijn bescheidenheid het Hem verbiedt, dit te bekennen. Maar wij kennen deze beminde zeer goed. Het is een pure alchemist, een wilskunstenaar. En wie beter dan deze Hoge Meester in evenwicht en in verbinding en in wat de mens noemt Zenfilosofie kan voor het hart van elk van u allen een verbindingskanaal vormen. Vraag dus rustig aan Heer Boeddha het inzicht tot groepsgeest, en niet alleen het inzicht. Vraagt u maar alles. Want wat doén de hogere Hiërarchieën? Zij activeren terug wat al in elk van u allen era lang van in den beginne, van in de dageraad van uw bestaan, aanwezig is. En daarom kan men spreken niet zozeer over groeien in want dit is een denkfout, maar van geholpen worden, geïnspireerd te worden, de kracht van het her-inneren te reguleren. Eenheid vormen met uw verleden. Want dat is uw toekomst. Het is ook het heden. Ook dit is groepsvorming.

En tenslotte nog dit. Specifiek voor groepsvorming dient u deze (beter gezegd: kán u deze) opgevaren Lichtmeesters van de Derde Straal gaan bezoeken, de Kracht van Actieve Intelligentie. Niet voor niets wordt het actiéve Intelligentie genoemd. En kijk, het is heel simpel. Wat is bijvoorbeeld beminde Heer Hilarion bezig? Hij is de groepen van de alchemische, technische Engelen aan het verbinden met de aspiratie van de mensheid, dat deel van de mensheid dat absoluut bezeten is van al wat technologie is. Het is héél inspirerend, het is ook heel leuk om het te zien gebeuren. Het flitst gewoon over en weer. Heer Hilarion is al era lang met zijn hart aangesloten bij de Engelendimensies, maar Hijzelf komt uit de ménsenhiërarchieën. Dus wie zich wil in groep verbinden met het thema ‘alchemie’, wende zich tot Heer Hilarion. En soms ook tot de Venetiaanse Meester. Deze die in het hart zéér goed, voor altijd, waakzaam heeft gehouden het spel en de waarheid van de kleuren. Kleuren die gewoonweg onderdelen zijn van het witte licht. Als het bewustzijn van kleuren zich bijeenzet, dan vormen de kleuren groep, en dan vormt de groep wit licht; met aan de éne of aan de andere zijde van het spectrum het donkerste donker, het puurste en zuiverste donker wat er kan zijn, en langs de andere zijde het puurste witte licht wat er kan zijn. Dit is de groepsgeest van kleuren.

En nog even voor de kunstenaars onder u. De auditieve, de fotografische en de filmische. Hoe belangrijk is het niet, uw input en uw ondersteuning van uw kunst naar nieuw Creator-zijn, om via de energieën van kunstenaarschap en schepperschap, wat het ook is, de groepsgeest te vormen door de energieën van de kunsten, de kleuren, de vormen, de lijnen, de klanken, wat dan ook, de versieringen, de aankledingen, een stuwingkanaal te vormen voor bestaande krachtgroepen. Krachtgroepen, daar bedoelen wij natuurlijk niet mee mensen alleen. Groepen van krachten. Groepen van krachten zullen al langer hoe gemakkelijker en hoe beter door dit alles werk, doel gericht, vloeibaar, plooibaar en nog duidelijker alchemisch gemaakt worden in de stof, wanneer elk in zijn eigenheid dus de energie van schepping op een energetische basis gaat installeren, inspireren, aspireren, vanwege de noodzaak van groep. Daarom is groepscontext in verband met scheppers ook zo belangrijk. Scheppers zullen daarom de wereld veranderen. Waarom? Omdat zij, door wat zij doen, in samenwerking, in elk der zogenaamd zeven beeldende kunsten (er zijn er natuurlijk meer, dat weet u) groepsgeest, krachtenvelden zullen kunnen bijeenroepen en kanaliseren.

Zo worden ondermeer vortexen geschapen. Een groep is een vortex op zichzelf. Elk van u bent vortex.

En er zal héél veel gebruik kunnen gemaakt worden van de kracht van de frontlobben, waar de centrale kracht van de verbeelding heerst. Want er zal heel veel verbeelding nodig zijn ook, heel prettige, veelvuldige, veelkleurige, veelbewegende, veeldansende, veelfotografische beweging nodig zijn om de nieuwe groepsgeest alom op uw planeet te laten flitsen als miljarden myriaden van alle grootten en vormen en trillingen van vortexen.

U ziet, hoe vrij u allen dus bent. Maar kies uw eigen ding. Ondersteun elkaar, blijf elkaar ondersteunen zoals u bezig bent, in wijs, duidelijk mededogen. Blijf elkaar opheffen. Het voordeel van groepswerk is dat men zijn eigen problemen beter vergeet en dat men heel tevreden kan zijn een groter geheel te dienen en door dit groter geheel gediend te worden, de eigen kleine problemen te zien transformeren.

Een laatste wenk. Het is natuurlijk een evidentie dat elk van u de volgende malen steeds weer uit hetzelfde hart welkom bent en dat u dan kan, heel rustig, elk van u, een brandende, een plezierige, een nodige, een gekke, een nodeloze, een krankzinnige vraag stellen. Het is allemaal welkom. U allen bent ons dierbaar. En wij kunnen het u alleen tonen in het leven en de stilte van elk uwer harten. Meer, meer, steeds meer informatie zullen wij doorzenden. Maak gebruik van de faciliteiten die er zijn, onderling onder elkaar, en diegene die u aan anderen wil schenken. Het is goed.

Zeer genoeglijk was ons wederzien, onze wederbeleving. En intens is de dankbaarheid in ons hart, zulk een formidabele groep Hier en Nu met elkaar aanwezig te kunnen treffen. U zoudt hier niet aanwezig zijn (en dit is juist het ding dat het ding bewijst) zo u niet in de ziel allang met elkaar verbonden was. Want toeval bestaat niet. Groepen zijn vrije eenheden die bewegen. De randen bewegen, en het centrum beweegt — laat het bewegen. Wees als een open deur die kan open of toegedaan worden naargelang de noodzaak en de stroming van zij die komen en gaan zullen. Weet als iemand gaat, dat die persoon dan nodig zal zijn in een andere groep. Want groepen zijn met groepen verbonden, en groepen met groepen verbonden, vormen groepen. En die groepen vormen nog eens groepen. En op de duur wordt het plan van Moeder Aarde waar, een natuurlijk gevolgplan: de groep van de Werelddienaren.

Dit zijn dan zeer tot ons genoegen en tot invulling van Liefde, beter gezegd tot bevestiging van Liefde, de woorden die de eerste kennismaking in deze hogere energie, deze groepsenergie, konden gesproken worden.

In onvoorwaardelijkheid, in diep intens geluk, en met alle instemming in ons hart omarm ik elk van u allen, u en uw gelieven.

Wij groeten, danken en zegenen vanuit het Kosmische Hart.

copyright

Deze tekst is vrij voor persoonlijk gebruik. Gelieve niet te gebruiken in een publicatie of een workshop zonder uitdrukkelijke toestemming. ©1985-2023 Sonia Hoste