Omgaan met naijver

Sonia is niet meer bereikbaar

Ze heeft op 21 januari 2019 en op 15 oktober 2019 twee zware CVA's gehad. Na 33 jaar is een einde gekomen aan haar werk voor Asait en de mensheid.

Sonia

Sonia Hoste, operazangeres, kunstenares en channel voor Asait
echtgenote van Jan De Smedt
geboren te Antwerpen op 13 april 1945 en
overleden te Brasschaat in AZ Klina op 18 oktober 2019.

Wie meer info wil, moet Jan contacteren.

Ingevolge de AVG, van kracht sinds 25 mei 2018, kunt u hier de privacyverklaring lezen. 

U kunt een bericht aan Jan achterlaten via het contactformulier.

Datum: 
27 okt 2004
Bron: 
Asait
Kwotering: 
0

[Uit de groepschanneling van 27 oktober 2004. Asait groet U Allen.]

Hoe gaat men om met naijver als discipel wanneer men ermee in het werk wordt geconfronteerd ?

Wat is naijver? Als men een begrip wil begrijpen dan doet men er heel dikwijls goed aan de letters van dit begrip te splitsen. Het is een oeroude truc en hij werkt nog steeds. En dit benadert dan heel dikwijls wat het werkelijk is. IJveren iemand anders te zijn omdat men niet in staat is Zichzelf te zijn, dat is: na - ijver.

En naijver heeft vele gezichten: naijver kan jaloersheid zijn.

Naijver kan ontstaan uit een diep in het onderbewustzijn weggestopte, weggeduwde, verankerde energie van de totale capaciteit zich schuldig te voelen. De uitlaatklep is beschuldiging, aanval, na-ijveren.

Men kan glimlachen bij naijver, want dat wil zeggen dat die persoon die naijverig is in feite aan het proberen is heel en één te worden terug met zichzelf, maar zijn voorbeelden pakt, legt buiten zichzelf. Zulk een iemand kan ondersteund worden, maar op de manier - de manieren natuurlijk - waarbij men goed gaat trachten te voelen wie of wat die Ziel is, en wanneer hulp aanvaard wordt, wanneer dialoog aanvaard wordt, wanneer schuld niet gerespondeerd wordt, deze persoon zachtjes - en met alle kennis en kunde - naar Zichzelf terug te brengen.

Een persoon die naijverig is die gelooft ook bijvoorbeeld verschrikkelijk erg diep in gevaar, in risico en zo.Zulk een persoon die denkt misschien dat hij in de kosmos niet belangrijk is. Die gaat in op een lager astraal niveau tegen elke vermeende vorm van ongelijkheid. Die persoon wil gelijk zijn aan anderen, die wil niet gelijk zijn aan zichzelf.

En op de vraag: hoe gaat men daarmee om: als het al te lastig wordt geeft men één raad aan zulke mensen: ‘kijk, beste vriend of vriendin, Wij koppelen Ons nu los van u, en één raad kunnen Wij U geven, vermits Wij gevoeld hebben dat U naar Uzelf zoekt - en dat hoeft niet beledigend te zijn - zouden Wij U de raad geven niet zozeer in psychologische of psychotherapeutische therapieën te gaan neuzen, maar simpelweg eens gaan kijken naar wat die persoon heeft meegebracht, naar zijn eigen programma gaan kijken, zijn eigen inhoud en zijn eigen Zijn.’ Het is bij gebrek aan besef van het eigen uniek - zijn dat iemand naijverig is, ook dat is een facet.

Het is heel eenvoudig, wanneer discussie aangegaan wordt, dan gaat men eerst de persoon in kwestie er attent op maken dat communicatie wel kan, maar dat er aandacht moet kunnen zijn naar het vooral aanwezig zijn in het niet roven van energie. En dan kan de communicatie starten. De communicatie kan dan gaan over: “wat ontbeer ik”? Wat is datgene waarvan jij vindt dat jij het ontbeert?

En twee extreme reflexen: de eerste; “Niets… ik ontbeer niets.” De andere reflex: … totale verbazing, totale verwarring, de uiting van: ’ik begrijp jou niet!’

Wat doet U bij agressie? Bij agressie is de constitutie van de globaal energieën zo in onevenwicht dat communicatie op dat ogenblik niet mogelijk is. Dan stuurt U gewoon de persoon terug naar huis… tot hij gekalmeerd is. Hoe gaat U nog om met zulke dingen? Wel, men gaat altijd én uit de kennis en de kunde van het eigen hart en uit de training van het eigen hart met zulke anderen om… én tegelijkertijd gaat men - langs de hogere hiërarchieën om - het inzicht van Licht en Liefde geactiveerd te zien door de hogere hiërarchieën. Het is altijd wij die zogenaamde omweg te nemen, om niet in de val te trappen te denken dat men alleen voor die dingen staat en dat de persoonlijkheid zou denken ‘hoe ga ik om met deze zaken’ of ‘hoe gaat men om met deze zaken’…MEN, dat is Jullie en Wij tezamen, nog steeds .

Welke energie is het meeste nodig voor de naijverigen die al die symptomen vertonen van buiten Zichzelf leggen, onderdrukt schuldbewustzijn, Zichzelf niet durven zijn, geleerd hebben dat de appels groener zijn in de tuin van de buurman? De energie die dan nodig is, is steeds weer, steeds weer dezelfde: de totale globale planetaire energie, de Christus.

Zij hebben de Christus nodig.

En bij sommige naijverigen heerst ook een lange, en langer dan van dit leven, niet verteerde wrok. Het is een energie die niet opgelost is geweest en die energie staat hun evolutie in de weg omdat ze die evolutie moeten kunnen voortzetten, en om dat ze die bepaalde energie meeslepen… terwijl ze in feite niet meer nodig hebben. Daarom zal Elk van U Allen goed proberen te voelen: heeft die persoon die energie nog nodig? En U kan dat gewoon zeggen aan die persoon.

Ten slotte nog, steeds weer van belang: als naijver op een abstract en niet zo zichtbaar vlak werkt dan weet U wat U te doen staat: het thema van energetische bescherming. Want naijver neemt ook soms heel veel omwegen, overwegingen en bewegingen van verkapte interpretatie aan, zodanig dat wanneer iets gezegd wordt, wanneer iets gedaan wordt, de omringenden van degene die iets zegt of doet deze daden of deze woorden gaan interpreteren… dat gaat verder …- en U kent het spelletje – “ U heeft een stukje goud gegeven, maar U heeft zogezegd een diamantmijn beloofd!”

De vergroting en het vergrootglas van interpretatie kan vele kwaden verrichten.

Men bescherme zich tegelijkertijd als men ze wil helpen en Zichzelf helpen tegen de naijverigen. Naijver kan tenslotte ook opgelost worden met emotionele integratie. Want hoe meer dat men kan zeggen: ‘ik BEN er, ik MAG er ZIJN, ik ben HEEL op Mezelf’… welke reden zou zulk een persoon nog hebben om naijverig te zijn? En in het allerslechtste geval - als men dit slecht mag noemen, want niets is zonder reden - kan naijver ook zovele levens geduurd hebben dat men de oorzaak - vermits materie de Geest volgt - kan repareren in de alchemie en de chemie van de producten, de alchemische, stoffelijke, biologische producten afgescheiden door de hersenen.

Iemand kan woedend en naijverig worden door een tekort aan de productie van bepaalde hersenstoffen, of een teveel.

Veel van wat er dus in de jeugdperiode gebeurd is kan later bijdragen tot een emotionele instabiliteit, een totale onmacht die zich voortgezet heeft tot in het celgeheugen. En dat hoeft niet te blijven bestaan. Altijd zal de hulp eruit bestaan heelmaking te plegen. Men zal de naijverigen vele, vele helingen toedienen en op een bepaald ogenblik beginnen merken dat de naijver zichzelf aan het desintegreren is. Dat is wat heelmaking doet. En, zoals men op uw planeet zegt: ieder zijn eigen verantwoordelijkheid: wie niet horen wil moet voelen. En wie niet voelen wil die wordt dan nog geholpen door anderen en hoger trillende krachten. Maar dan trekt een persoon persoonlijk zijn handen daar wel van af. Want kwaad wordt zeer veel gesticht door naijver, communicatie wordt verstoord … en dat is niet min.

Tot hier willen Wij deze bespreking en toelichting houden. Wat was het weer geweldig, wat was het weer diep betrokken en interessant van Uwentwege. Ons hart is zo blij deze basisinformatie te kunnen doorgeven waarop U, als noeste werkers, uw lichtweb, uw eigen unieke lichtweb samen met dat van andere kan voorthaken, breien, weven, kantklossen als U wil…

En uit het ganse Kosmische Hart vloeit Onze dankbaarheid en Onze aanmoediging naar U Allen. Naar U en de Uwen, en in deze onomkeerbaarheid in Liefde, deze dank, dit diep respect, omarm ik U Allen, IK groet en zegen.

copyright

Deze tekst is vrij voor persoonlijk gebruik. Gelieve niet te gebruiken in een publicatie of een workshop zonder uitdrukkelijke toestemming. ©1985-2023 Sonia Hoste