Over de Ikken

Sonia is niet meer bereikbaar

Ze heeft op 21 januari 2019 en op 15 oktober 2019 twee zware CVA's gehad. Na 33 jaar is een einde gekomen aan haar werk voor Asait en de mensheid.

Sonia

Sonia Hoste, operazangeres, kunstenares en channel voor Asait
echtgenote van Jan De Smedt
geboren te Antwerpen op 13 april 1945 en
overleden te Brasschaat in AZ Klina op 18 oktober 2019.

Wie meer info wil, moet Jan contacteren.

Ingevolge de AVG, van kracht sinds 25 mei 2018, kunt u hier de privacyverklaring lezen. 

U kunt een bericht aan Jan achterlaten via het contactformulier.

Datum: 
29 mei 2002
Bron: 
Asait
Kwotering: 
0

Labels:

“IK”ken moeten niet “verdwijnen”, doch het zijn inderdaad die delen van het geheel, die gevangen genomen en beïnvloed zijn geweest, een “eigen” leven te gaan leiden, zonder de liefde heelheid overkoepeling van het Zelf. Ze kunnen dus geïntegreerd worden in het Zelf.

De Ik-ken zijn dus de basis van elke les, een Poort tot her-kenning van heel-Zijn en “grensverleggende” vernieuwing. De Ik-ken zullen niet genegeerd, ont-kend of onderdrukt worden, anders verliest de mens zijn experiment, zijn groeipoort en zijn eigenheid in de versluiering van de stof, waardoor veroordeling en hoger-lager-denken zijn kans krijgt.

Daarom zullen de Ik-ken benaderd worden met Goddelijke Tederheid, om juist de Ik-”Kén” de her-innering te schenken van het ware Thuis. Men weze dankbaar ten opzichte van de Ik-”Kén”, zij zijn de poortwachter van experiment en transformatie. Zonder de Ikken is het hele experiment in de Stof levenloos en saai. Er is trouwens in de God van Schepping ook de IK-aanwezigheid, samen met het IK-BEN.

VER-OORD-HELING:

  • Ver = ver van het Zelf, de oerbestemming, de centrale bestemming
  • Oord = het Zelf
  • Heling = Heel-ing, middel tot terug Heel, Een worden. Heling is nodig

CREATIE = herscheppen via stof van Heel en Een ZIJN. U vernieuwt en breidt het God zijn uit.

De God van Schepping vroeg om vergroting van ZICH-ZELF door experiment van moleculairatomaire verdichting. De God van Schepping heeft Zich verijld en wilde verdichten om tot de Eigen capaciteit tot Liefde te her-kennen in een grensverleggende beweging? Hij wilde groeien, en had daarom het aparte, unieke bewustzijn van zijn onderdelen nodig. De God van Schepping is dus een Experiment(-Wezen) op Zich-Zelf.

copyright

Deze tekst is vrij voor persoonlijk gebruik. Gelieve niet te gebruiken in een publicatie of een workshop zonder uitdrukkelijke toestemming. ©1985-2023 Sonia Hoste