Over de komende Tijden

Sonia is niet meer bereikbaar

Ze heeft op 21 januari 2019 en op 15 oktober 2019 twee zware CVA's gehad. Na 33 jaar is een einde gekomen aan haar werk voor Asait en de mensheid.

Sonia

Sonia Hoste, operazangeres, kunstenares en channel voor Asait
echtgenote van Jan De Smedt
geboren te Antwerpen op 13 april 1945 en
overleden te Brasschaat in AZ Klina op 18 oktober 2019.

Wie meer info wil, moet Jan contacteren.

Ingevolge de AVG, van kracht sinds 25 mei 2018, kunt u hier de privacyverklaring lezen. 

U kunt een bericht aan Jan achterlaten via het contactformulier.

Datum: 
04 dec 2002
Bron: 
Asait
Kwotering: 
0

Labels:

[Asait groet u,]

Voor eens en voor altijd, is het nodig dat wij U hier en nu zeer verduidelijken wat het werk van de Hiërarchieën is, wat hun tendens is, wat hun opdracht is, hoe ze werken, waarvoor ze werken, waardoor ze werken, waarmee ze werken, en dan zal U eindelijk de conditionele delen van uw denklichaam kunnen aanpassen aan de visie die U tot heden toe gehandhaafd heeft omtrent de hulp die de hiërarchieën bieden. Alleszins is het mijn taak U bekend te maken met de tendens van de discipelen, de leermeesters en de hoog opgevaren Lichtmeesters van het Derde Straalsmeestergebied van Actieve Intelligentie.

Vermits U zich tot ons richt: Wat doen wij, als dienst en als taak in het derde straalsgebied? Wij doen niet meer of niet minder dan de mensheid zichzelf helpen los te maken van elk oud frauduleus denkpatroon, denkschema, overtuigingsschema, geloofsschema, en dit gaat niet over religie, over geloven of niet geloven, waarmee de mens zich opgezadeld heeft. Het is onze taak de mens op te heffen vanuit zijn visie van afhankelijkheid. Het is onze taak in het mensenrijk de illusie, de krachtige bestaande illusie van volgelingschap te ontbinden en te ontscheppen.

De Hiërarchieën leggen de mensen geen taken op - U dié taak, een ander dié taak, weer een ander dié taak en weer een ander dié taak - omdat taken geen dingen zijn die opgelegd worden. Het is een denkfout van de mens.

Taak is datgene wat men al IS.

Taak bestaat uit het steeds weer uitvoeren in de stof van het talentaire, uit het verfijnen en het verdiepen, uit het bijleren, wat niet meer en niet minder is dan herinneren, en dit heeft niets met het geheugen te maken.

En steeds weer zeggen wij tot de mens: U en alleen U bent de volledig onafhankelijke vrije schepper van uw eigen realiteit.

Het ware zelf ziet alle dagen overal werk, en bekommert zich niet om twijfel, om beperking, om verhindering. Het ware zelf bekommert zich niet om het nieuwe programma. Het ware zelf heeft veel te veel energie en tijd nodig, om in elk hier en nu, in de kracht van het Nu te staan en in elk hier-en-nu keuzen te maken en dingen te doen zonder naar de toekomst te schouwen, omdat het ‘Ware’ gebundelde kracht is. En de ikken zullen zeggen: ‘Ja maar als U goed werk wil leveren, moet U het toch voorbereiden!’. Voorbereiding gebeurt echter in de bijna-nonchalance van elk nu. Het niet-ik doét dingen dan.

Nieuwe vormen worden geïnspireerd door de Meesterhiërarchieën. De Meesterhiërarchieën zijn bezig de Wereldbank stilletjesaan te laten springen op een bepaald ogenblik. Dit wordt voorbereid door Hen. En in elk Nu hebben de Meesters daar een visie over, een gelijkluidende eensluidende visie. Een visie vanuit het Hart, een visie van noodzaak, een visie van Liefde. Een visie van transformatie. En er zullen banken verdwijnen. Elke vorm van economie – zoals U het nu ziet - wordt de grond ingeboord. Natuurlijk. Het moet wel.

Maar als de discipelen die weten hun stem niet gaan verheffen, en niet het wilsaspect gaan binnenbrengen, waar aspiratie en het maken van keuzen hun plaats zullen hebben, - onverbiddelijk – dan zal uw wereld een wereld zijn die vertraging schept, en die misschien met open mond en met ogen vol verbijstering zal staan kijken naar het draaikristalpunt dat de doorgangpoort zal zijn om in een zeer versnelde beweging opgetrokken te worden in bewustzijn en waar zelfs uw hele planeet – wat het mensenrijk betreft – als het ware in twee zal breken: diegenen die al eeuwen lang in onbeslistheid, in slachtofferschap, in dralen, in oppervlakkigheid, in hebzucht, in leugenachtigheid, in angst en in paniek verkeerd hebben. Zij zullen geschapen hebben wat zij zullen oogsten. En de andere groep, die door het bewustzijn van elk van hen gevormd is natuurlijk – want zo gaat het – zal kunnen opgetrokken worden naar de vierde- en vijfde trillingdimensie. Een totale doorbraak. Op alle vlakken natuurlijk. Op alle vlak, altijd en overal.

Globaliseren, keuzen, doelgerichtheid: dit is wat U het nieuwe zou noemen. Maar U weet en U voelt: het is niet het nieuwe. Het is al langer aan de gang. En wil U nieuw? Wel kijk dan wat uw ziel U in de Wet van de Gemakkelijkheid zijnde de Wet van Synchroniciteit en Signalisatie U zal duiden. Iets anders moeten uw ikken niet doen.

Uw ikken moeten niets doen, behalve opletten. Want het IS gemakkelijk.

Als uw ziel iets nieuw wil, dan zal ze het telkens en telkens en telkens weer aanbrengen tot de persoonlijkheid het wil zien. En de persoonlijkheid is de ikkenbundeling.

Het gebeurt elke dag. En degenen die niet willen luisteren zijn verplicht zichzelf op de duur teloor te verklaren. Maar degenen die overblijven, moeten opgevangen kunnen worden - ook DIT is er - zouden moeten kunnen genezen worden, in hun vijf lichamen, in hun dromen.

U bént uw taak.

En vanaf het ogenblik dat U niet meer aan beperkingen gaat doen en aan beperkend denken, de wereld gelijk geven, dat er geen hoop is, en dat het toch allemaal naar de bom gaat, vanaf het ogenblik dat U dit gaat doorstrepen gaat U aan de zijde van de hiërarchieën komen te staan. En dan kunnen zij U beter een arm en hand geven om de dingen zomaar op een vingerknip te laten gebeuren. En dan bent U niet willoos, maar dan staat U aan de zijde van de wil, de creatieve wil voor de nieuwe maatschappij te bouwen. Noteer eens letterlijk al uw talenten. Durf dit doen en ga niet rusten vooraleer de laatste letter geschreven is. Doe het letterlijk. En laat niets achterwege, zelfs niet datgene wat uw ikken wel eens noemen de vrijetijdsbesteding, de beloning en de hobby. Want dit is weer een grapje van de ikken. Dit is wat de ikken doen: zinloze grappen uithalen.

Laat U niet doen door uw ikken. Daarvoor bent U veel te goed.

Het bouwen, het herbouwen van het vertrouwen is voor elke discipel van deze planeet onontkoombaar. En vertrouwen is nooit passief. U zal grensoverschrijdend zijn. En het nieuwe zal zijn, dat U hoe langer hoe meer grensoverschrijdend zal zijn. Maar U heeft een woede nodig. Woede is ook heel goed om keuzen te maken. Want herinner u, alles bestaat uit energie. Door goed gerichte en gekanaliseerde woede zullen de energie-oude patronen uiteengeknald worden en zullen eindelijk de gerechtigde oerpatronen in een hogere trilling kunnen terugkeren en zal er een gelukkige wereld kunnen ontstaan. Alleen van in- en aanvulling, zonder de valse gedachten van verschillen, want verschillen bestààn als idee en als realiteit niet in de kosmos. De mens heeft altijd getracht dit te handhaven, omdat hij de waarheid, de mogelijkheid en het God-zijn buiten zichzelf legde.

Wij wensen U een humorvolle, intelligente - nog intelligenter bedoelen Wij - , nog een wijzer, nog een bolvormiger, stralende, gelukkige en interessante volgende tijd toe. Wij groeten en zegenen, vanuit onvoorwaardelijke Liefde en in diep respect in het Hart.

Wees gezegend.

copyright

Deze tekst is vrij voor persoonlijk gebruik. Gelieve niet te gebruiken in een publicatie of een workshop zonder uitdrukkelijke toestemming. ©1985-2023 Sonia Hoste