Over de titel "Meester"

Sonia is niet meer bereikbaar

Ze heeft op 21 januari 2019 en op 15 oktober 2019 twee zware CVA's gehad. Na 33 jaar is een einde gekomen aan haar werk voor Asait en de mensheid.

Sonia

Sonia Hoste, operazangeres, kunstenares en channel voor Asait
echtgenote van Jan De Smedt
geboren te Antwerpen op 13 april 1945 en
overleden te Brasschaat in AZ Klina op 18 oktober 2019.

Wie meer info wil, moet Jan contacteren.

Ingevolge de AVG, van kracht sinds 25 mei 2018, kunt u hier de privacyverklaring lezen. 

U kunt een bericht aan Jan achterlaten via het contactformulier.

Datum: 
02 feb 2002
Bron: 
Asait
Kwotering: 
0

Wat Mijn bewustzijn zegt over “Meester” zijn is: alles en allen zijn in permanente evolutie. Dit wil zeggen, dat voor wat U allen kan begrijpen, Meesterschap niet zozeer een finaliteit is die te “bereiken” valt, maar eerder een gestage, niet eindigende opgang naar cel-, dus bewustZIJNsverhoging in trilling. Alles is trilling, ook de vaste stof.

In hoeverre een “Opgevaren Meester” de cellen van zijn Ziele-wezen heeft gebracht naar Puur Licht, is inderdaad afhankelijk van de kwaliteit van ervaring en dus oefening. Dit resulteert automatisch in cel-transformatie, niet alleen van de lichamelijke, verdichte vorm, maar ook van de cellen van de verschillende lichamen van Bewustzijn.

Mij persoonlijk schijnt de betiteling als Meester relatief toe. Ik benoem mezelf nog steeds als een “Meester-Discipel in groei”. Ikzelf krijg mijn weldadige opleiding via mijn Hogere Broeders in de derde Straals-activiteit en lering van Actieve Intelligentie. Verder leg ik er de nadruk op, dat de verworvenheid en de “titel” van Meester gelijk staat aan de gradatie en trilling die dan ook de trilling– en gradatiecoëfficiënt van verantwoordelijkheid met zich meebrengen. Dit zegt alles over de logica– wet, de wet van evolutie.

Men kan niet “benoemd” worden, waar men niet “staat”, dus waarvoor men niet staat in kennis en kunde. Zo ook voor de Meesters. U kan mij onmogelijk zien als een “opgevaren” Meester, doch een Intelligent Wezen, dat de doorgang ervaart, voor véél langere tijd gedesincarneerd te zijn, dit deels uit doorzicht– vrije wil, teneinde de bewustwordingservaring door te gaan, het nodige Werk te verrichten (als experiment) in niet moleculaire verdichte stoffelijke vorm. Derhalve behoort Mij inderdaad de “titel” niet toe van op “gevaren meester”, want geen enkele “titel” interesseert Elk of Eenieder van ons.  

copyright

Deze tekst is vrij voor persoonlijk gebruik. Gelieve niet te gebruiken in een publicatie of een workshop zonder uitdrukkelijke toestemming. ©1985-2023 Sonia Hoste