Over Groepsgeest

Sonia is niet meer bereikbaar

Ze heeft op 21 januari 2019 en op 15 oktober 2019 twee zware CVA's gehad. Na 33 jaar is een einde gekomen aan haar werk voor Asait en de mensheid.

Sonia

Sonia Hoste, operazangeres, kunstenares en channel voor Asait
echtgenote van Jan De Smedt
geboren te Antwerpen op 13 april 1945 en
overleden te Brasschaat in AZ Klina op 18 oktober 2019.

Wie meer info wil, moet Jan contacteren.

Ingevolge de AVG, van kracht sinds 25 mei 2018, kunt u hier de privacyverklaring lezen. 

U kunt een bericht aan Jan achterlaten via het contactformulier.

Datum: 
26 feb 2003
Bron: 
Asait
Kwotering: 
0

Asait groet u.

Diep beminden, wees vanuit het hart allemaal welkom. En dit in tijden waar inderdaad bij de Wet van Nontoeval het hoogstnoodzakelijk is, en steeds weer zal blijken te zijn dat groepsgeest gevormd wordt. En dit is juist uitgerekend datgene wat in deze en de volgende tijden, mede zoals in uw menselijke taal kan uitgedrukt worden, de wereld zal redden, mee de wereld zal opheffen. En dit is waarover wij u wilden spreken: het belang van groepsgeest. En daarom is het heel duidelijk dat ik elk van u groet en dank. Elk van u wil niet zeggen: elk van u apart, maar dat ik ook mede de groepsgeest IN elk van u verwelkom, omarm en dank. En dat ik mede, en dit zal van belang blijken te zijn bij uwer studies, dewelke deze ook mogen zijn, de groepsbewaker en -bewaarder hier aanwezig welkom heet vanuit het hart. Wij mogen u een schets geven van de aanwezige Groepsgeest die u allen bewaakt en bewaart, inspireert en draagt. Want dit is de taak van een Groepsgeest. Wij zullen u dus deze Groepsgeest lichtelijk schetsen.

U mag de huidige aanwezige Groepsgeest in het midden van u allen verwelkomen als vooral vrouwelijk. En laat de mannelijke reïncarneerden onder u allen zich niet veroordeeld voelen. Want de vraag: ‘waarom juist een vrouwelijke centrale begeleider?’ is omwille van het lot van uw planeet. Er is al gezegd geweest: ‘Drie zullen de planeet overdragen naar niet een waar, maar wat en hoe, voor de vele volgende tijden.

En wij spreken niet over mensen zozeer letterlijk; wij spreken over energieën: het Kind, de Vrouw en de Creator.

En dus is het logisch dat deze centrale aanwezige Groepsgeest zich vooral gesteld heeft in de vrouwelijke energie, in de eerste plaats, om het hart van de vrouw in u allen te ondersteunen en te activeren. Deze Groepskracht zal zich ook met elk van u allen bezighouden in de komende tijden. Zij is van een engelachtig, elfachtig geduld. Zeer fijn is deze energie te beschouwen. En naar menselijk zeggen mag er inderdaad gemerkt worden dat Zij er zeer regenboogachtig uitziet. En in uw menselijke maatstaven die simpelweg ankers kunnen zijn mag gezegd worden dat Zij om en bij de 2,5 à 3m groot is, rijk bekleed met het levende prana van de energie van Dienstbaarheid en Onvoorwaardelijke Liefde voor elk van u allen.

Wat doet Zij? Wat u ook zoudt doen, als u aandachtig bent: Zij kijkt en Zij luistert. Maar Zij luistert naar meer dan naar de menselijke geluiden; dat kan u zich wel bedenken. Zij luistert naar elk uwer zielen, Zij luistert naar elk uwer harten, naar elk uwer aspiraties, naar elk uwer verlangens, naar elk uwer ideeën. En daaruit vormt Zij het voedsel voor de groepsgeest, die niet Zij is, maar u allen.

Groepsgeest is noodzakelijk.

En u kent de wiskundige regel: ‘de kracht van een groep is groter dan de som van zijn delen’ . Maar het is zelfs meer dan dat. De kracht, de energie van een groep, waar elk individu zich ook bevindt, zal ervoor zorgen dat al te zeer persoonlijke beslommeringen door de groepsgeest gedragen worden; de geest van de groep in zijn geheel, en door de centrale dienaar van de groep. Dit gebeurt bij elke groep. U allen zal erover waken dat u de motivaties en de intenties, zowel op het persoonlijke vlak als op het dienstvlak, het werkvlak, het partnershipvlak, het financiële, het sociale vlak, het verzorgende vlak, dit allemaal, laat ondersteunen door groepsvisie, de visie die van trilling groter is. Men kan zich dus in zijn persoonlijke beslommeringen laten dragen door de groepsgeest, en waar men is kan men vragen of de groepsgeest het eigen individuele probleem wil dragen. Dit gebeurt al zeer genoeglijk en zeer verheugend met velen onder jullie. U zoudt niet hier zijn moest niet elk van u allen groepsgeest al niet voor een heel deel begrijpen. De handigheid is een kwestie van tijd. En tijd is ruimte. Dus hoe meer ruimte u zichzelf geeft, hoe meer tijd u zichzelf kan toezeggen om de kleinere problematieken zoals durf en mogen en moeten en kunnen, zich te laten invloeien in de groepsdracht. Maar een ander facet van ‘groep’ ligt in feite en is te vinden helemaal in het begin en de bedoeling van het bestaan van incarnatie.

Wij spreken niet over tijd, wij spreken over bedoeling.

Wat komt het wezen dat mens genoemd wordt, in feite in de allereerste plaats doen in incarnatie? Wat is het allerbelangrijkste, en is zelfs geen opdracht, maar een eenvoudig vaststaand feit, dat de sleutel is tot evolutie? En evolutie bedoelt alleen te zijn: de weg terug naar her-inneren, her-één en heel worden, met zichzelf en met alle andere zelven. Het allereerste waarvoor elke geïncarneerde op aarde komt mag bevestigd worden als het feit van het herstel van de VERBINDING tussen de zogenaamd lagere stoffelijke werelden en wat de mens geleerd heeft te noemen de hogere dimensies. En vergis u niet. Wij zijn aanwézig op uw planeet. En velen onder u hebben al gemerkt dat niet alleen zozeer onze letterlijke aanwezigheid, maar veel meer nog de bewerkelijkheid van onze dienst tot in de stoffelijke omstandigheden zichtbaar wordt. Enkelen onder u zullen dit kennen als het naar buiten treden van de Hiërarchieën.

In ons hart weten wij dat geen enkele onder u (en wat een verheugenis) zich nog een leven zou kunnen voorstellen zonder het bewustzijn dat er verbondenheid is met de zogenaamde ‘onzichtbare’ werelden. Enkelen onder u weten ook wel beter dan het woord ‘onzichtbaar’ als letterlijk te vertalen. Ontsluit uw harten terug voor de verbinding met de Hiërarchieën, en de kwaliteit van al de rest uwer bewegingen, uwer aspiraties, uwer verlangens, uwer daden, uwer keuzen, uwer initiatieven, uwer verzuchtingen, zal afhangen van de kwaliteit van uw oefening tot verbinding. Het is werkelijk het belangrijkste. De mens spreekt wel eens over vertrouwen. En vertrouwen dient steeds weer begrepen te worden als een actiéve kracht. Vertrouwen is dus niet: in een hoekje gaan zitten wachten en ja knikken. Want wat geeft de Kosmos u dan? Dan gaat de Kosmos in een hoekje zitten en gaat ook zitten wachten. En dat geeft de Kosmos u dan. Want de Kosmos geeft u alleen wat u doet en wat u denkt. Verbindt u met de kosmische Geest. Er bestaan op uw planeet, zoals velen onder u al gemerkt hebben, getraind en weten, dat het verbonden zijn het her-inneren is van de ware toedracht van het ware Zijn in elk Hier en Nu, én tegelijkertijd een ontbinding van dé grootste illusie die de mens ooit in zijn verleid worden heeft laten geschieden: de illusie van afgescheidenheid. Weest u daarom zeker: eenzaamheid is een illusie. Als u soms voelt dat u eenzaam bent, ga dan even een dansje plegen. Want u bent niet eenzaam. Wat is eenzaam zijn? Het is heel eenvoudig: samen één zijn. U hoeft er maar aan te denken en het gebeurt. En zo kan de mens, het individu, én de groep, de wereld helpen af te geraken van dit waanidee: dat pijn en lijden noodzakelijk zou zijn om ‘er’ te komen. ‘Er’ is overal.

U bent er altijd, overal, in elk Hier en Nu.

Plaats dus elke dag uw intenties recht vanuit het hart en vermijd methodekens toe te passen; want nogmaals dient herbevestigd te worden dat uw planeet verziekt is door systeempjes en methodekens, die de mens dan vanuit zijn ikken, in goodwill, en heel dikwijls met de voeten van de grond, en zonder gezond verstand heeft leren noemen: orde brengen. Er is maar één orde die bestaat: verbonden zijn. En het is de energie van het verbonden zijn die de sterke doorsluizing van de hogere gebieden van alle Hiërarchieën, groepen nog beter zal kunnen ondersteunen, waardoor als effect zal verschijnen dat het individu dansender en gelukzaliger door het leven gaat, met een groter onderscheidingsvermogen. Want dit is wat groepsgeest doet. Groepsgeest raakt het onderscheidingsvermogen van het individu aan.

En zo raken wij een heel belangrijk volgend punt aan.

Groepen (bestaande uit individuen, unieke individuen natuurlijk) zullen erover waken de intenties te plaatsen in het richten van de aandachtfocus op ENERGIE. Energie, energie. Alles bestaat uit energie. En u zou er goed aan doen eventjes in de loop van de volgende kortere tijden, de Universele Principewet eens terug te beschouwen, er eens over na te denken, er eens over te mijmeren, er eens over te mediteren, er eens mee te dansen, het eens te bespreken onder elkaar, want dit is HEEL belangrijk. En waarom is dit? Ook dit is logisch. Wanneer u bewust wordt dat alles uit energie bestaat en dat vorm verdichte energie is, materie verdichte energie is, lévende energie, dan kan de volgende stap zijn dat u, als u wil verder leren werken met energieën, dat krachten en krachtenbundelingen kunnen aangeraakt worden en kanaliseerbaar en bestuurbaar gemaakt worden. Dit is toch wel interessant, moet u zeggen! Uitgaan van het energetische principe. Uitgaan van het feit dat u allen energie bént. Energie stoot krachten aan. En dit is juist de Godskracht die de mens is. Daarom kan de mens de alchemist genoemd worden, onder meer van planeet Aarde. Want er zijn er natuurlijk velen onder u die niet hier fysisch aanwezig zijn, maar voor het ogenblik hun dienst betonen op andere planeten en zelfs in andere galaxieën. Afstand bestaat niet, grenzen bestaan niet. En toch zijn ze met hun aandacht en hun hart ook hier. Vooral zij die op Saturnus en Venus aanwezig zijn, en enkele rebellen op Mars natuurlijk ook, want ook zij bezitten de Onvoorwaardelijke Liefde. En ze zitten daar op hun plaats want ze bezitten dié specifieke deelkracht van Onvoorwaardelijke Liefde.

U weet allen: de mens is God. Wetenschappers op uw planeet zijn daar in de natuurkunde, in de biologie, in de chemie, en in de wiskunde al achter aan het komen. Sommige van deze wetenschappelijke onderdelen kent men al langer, al heel lang. Eén der regels die zegt: een atoom draagt de kenmerken van het geheel. Wel, elk van u allen ook. U kunt en bent wat de God van Schepping is, kan en wil. Er kan niet gezegd worden: ik ken de wil van God niet, want dan vloekt men. En waarom vloekt men dan? Omdat men even vergeten is naar het hart, het innerlijke hart te kijken. Dat weet alles. Het kan zich ook alles herinneren.

Maar uitgaande van de Universele Principewet, waarvan de eerste regel zegt dat alles uit energie bestaat en dat energie krachten en krachten bundelingen aanraakt en in stromingen kanaliseert en neerzet (in de stof, uit de stof, uit de stof, in de stof, want dit is per slot van rekening het bedoelde spel) kan er ook gedacht worden en conclusie getrokken worden dat groepsgeest, waarvan de geheelenergie krachtiger is dan de som van zijn delen, in de absolute realiteit kan gaan staan. Wie van de groep waar ook is, maakt niet uit, kan energetische groepsverbinding met het hart maken waardoor kolossale projecten kunnen verwezenlijkt worden, tot op andere planeten. Maar begin natuurlijk wel eventjes bij de uwe. Kwestie van logica. De bedoeling van de mens is altijd op te stijgen. Naar waar moet er dan opgestegen worden? Als u weet dat elk van u en allen tegelijkertijd overal, in alle dimensies aanwezig bent, met een licht verschil van trilling. Wel, u kan de weg bereizen naar uw Hoogste Zelf. En u kan vragen de groepsgeest te verankeren van al uw zelven in de verscheidene dimensies, overal tegelijkertijd, in elk Hier en Nu aanwezig. En dan vormt u met u allen, elk van u een groepsgeest op zichzelf. En in het centrum van deze groepsgeest zit uw goddelijke geaardheid, één en heel met God.

Vorm ook een groep met de God van Schepping. Enkelen onder u (en dit is natuurlijk zeer begrijpelijk gezien de geschiedenis van de mens) zijn nog een beetje blo om zich rechtstreeks te wenden tot de God van Schepping, want er zijn van alle theorieën rondgegaan over de God van Schepping, waarvan de meeste natuurlijk steeds zeer te onderzoeken zijn op hun echtheid. Gaat u, als het u niet gaat, naar de God van Schepping, rechtstreeks, en stort in Zijn schoot en in Zijn hart wat u op uw lever hebt liggen. Geef Hem dat gewoon af. Want de God van Schepping, die de groepsgeest IS van het geschapen heelal, zal daar wel wat raad mee weten, en zal uw God-zijn aanraken. En daarom is het nodig, als de grote kracht van groepsgeest wil ontstaan, dat het individu en kleinere en grotere groepen vrij regelmatig de nodeloze schroom afleggen om rechtstreeks naar het centrum van het heelal te gaan, naar de God van Schepping. Deze zal u wel vertéllen hoe het zit met goed en kwaad, en hoog en laag, en juist en verkeerd, en hoe het zit met licht en duisternis.

Want de grote groepsgeest van de geschapen heelallen is in één beeld samen te vatten. Het ziet eruit als een lichtend lemniscaat. En de ene zijde van het lemniscaat ziet eruit en kan door de mens zijn perceptie gezien worden als één grote eenheid van puur wit licht, en de andere zijde van het lemniscaat als één bewegende, eveneens bewegende, grote eenheid van de puurste, zuiverste duisternis die er is. Maar kijk eens (en dit is ook een wiskundig en een alchemisch gegeven, en velen onder u zullen het herkennen en dus een rustiger hart krijgen weer, stap voor stap): wat zit er juist in de kern van de puurste, zuiverste duisternis, wat vindt u daar? Een kern van puur wit licht. Het is onvermijdelijk. En wat vindt u in de puurste kern van het puurste wit licht? Een heel grote eenheid en een atoom van de puurste zuiverste duisternis. En door de stroming tussen deze twee krijgt men een meer stroming. Wiskundigen op uw planeet zullen dit begrijpen. En daarom is groepsgeest, ware groepsgeest, verbonden met de kracht van intelligentie. Intelligent. En wij spreken niet over slim zijn, nee natuurlijk niet, maar over voelen.

Dat de waarheid noch in het licht, noch in het duister ligt maar in de vermenging van de twee.

En daarom zal u allen blij kunnen zijn, met twee benen in Moeder Aarde, en zoals al eerder gezegd, met uw hart in de Hemel maar met uw hoofd bij de zaak, waardoor het verlies van gronding kan vermeden worden door een teveel aan hoge aspiratie — altijd maar weer naar het Licht, naar het Licht, naar het Licht te gaan. Er zijn er al meerderen onder u die al heel erg naar het Licht gegaan zijn en die plots, pardoes in het midden van het Licht terechtgekomen zijn en die plots een pure zuivere duisternis ontmoet hebben. En dan maar schrikken. Dat is helemaal niet nodig. Maar u dient er terug een begrijpen over te ontwikkelen. Een voelen en een JA. Daarom kan er ook gezegd worden dat, wat verbonden zijn aangaat en wat het scheppen, het herscheppen van verbinding aangaat, dat u ook weten zal dat er Hiërarchieën zijn die de puurste duisternis bedienen, dienen en dragen en nu weet u waarom. Niet zozeer omwille van dat lichtpuntje daar in het midden, maar om het geheel, het geheel, het geheel.

Een volgende zaak is ook zeer van kracht. Sinds enkele eeuwen is een bepaalde instraling op uw planeet zich aan het terugtrekken: de straal die in de Meesterhiërarchieën de Zesde Straal van zelfopoffering en idealisme genoemd wordt. En vermits de Kosmos, wanneer ze iets terug trekt, iets anders in de plaats zet om het evenwicht te bewaren, is deze zelfde kosmische Geest bezig geweest met vooral, met een vooruitziend oog (dit wil zeggen een herinnerend oog, want dat is hetzelfde) datgene in uw planeet te gaan injecteren, eerst zeer microscopisch, druppelsgewijs, wat het leven op uw planeet nodig heeft om in trans formatie en in evolutie te gaan. En dit is zeer zeker een ondersteuning van Liefde-Wijsheid door de draagkracht van de belangrijkste nieuwe energie: de Wil. De groep van WIL is aan het werk. Dus gaat u elk van u allen eens nadenken over Wil. En elk van u zal er opuit komen hoe u de totaal eigen getinte, unieke Wil kan gebruiken. En dit is niet alleen de wil ten goede. Die is er al langer. Maar de wil ten goede zal een wilsaspect bij krijgen.

En waarvoor dient Wil? Tot richting geven en tot een diepere, beleefde vorm van scheppen.

De neiging tot het scheppen van on-éénheid zal verdwijnen. Net zal niet meer gaan over ‘wie heeft gelijk, want ik ben bang dat jij gelijk hebt, en ik wil mij niet schuldig voelen als ik ongelijk heb’ en zo; die dingen zijn aan het verdwijnen. En de mens kan zijn unieke wil tot scheppen gebruiken als zijn basisenergie: de talenten waaruit hij bestaat; daar input in geven en alzo in een volledig scheppend wilsaspect, ondersteund door Liefde-Wijsheid, de planetaire kracht, om dan langs die weg te geraken naar de manifestatie die alchemie heet, of de alchemie die manifestatie heet. En groepskracht is daar absoluut voor nodig. U zult ervoor zorgen dat én de groep, én individuengroepjes, kleinere groepjes in de groep, én individuen op zichzelf, de kleine groepjes hun wensen gaat ondersteunen en de grote groep zeker. Daarom is het nodig dat u allen onder elkaar eens uw projecten vertelt, en niet alleen dat. Maar dat u daarvoor blijft steun vragen aan elkaar. En dat diegenen, die zich met de projecten van anderen dan niet bezig houden, toch hun eigen unieke energie gebruiken om krachtvelden op te roepen (en velen doen dat al) om de projecten van anderen te laten gelukken. En zij die dit al wat langer kennen, zullen kunnen getuigen dat de Wil inderdaad in de hartchakra gelegen is. Het hart bezit de Wil.

Dus, zonder groepsbewustzijn, met al uw zelven, zonder de wetten van kennis van energie en de wetten van krachten, zonder groepswil en zonder de wil in parallellisme te staan met de grote Kosmische Wil, zal u er ook wel komen, maar dan wordt de weg moeilijker, en dat is niet de bedoeling, vermits afgescheidenheid toch een illusie is.

En weet één ding: zij die in uw Zonnestelsel op andere planeten aan het werk zijn, ondersteunen niet alleen het werk op hun planeet, want wanneer u de Wet Micro-Macro kent, en de Wet van Aanéénhanging, dan kan u ook weten dat deze anderen, op andere planeten het Plan op uw planeet ook ondersteunen en begeleiden. Dit is ook wat groepsgeest aangaat. Steeds meer worden enkelingen en groepen geïnspireerd, en vooral ook langs de creatieve weg, in woord, in beeld, in bewegend beeld, in klankbeeld, de samensmelting met de Hiërarchieën te bewerkstelligen in een stoffelijke vorm, zodat deze stoffelijke vorm vanuit zichzelf kan groeien naar de monadische. Gaat u dus daar allen mee door. Want er is geen verschil tussen creativiteit en meditatie. Creativiteit — het is één der drie pijlers van de veranderingen van uw planeet, hoewel er theorieën zijn op uw planeet, finale theorieën, die zeggen: ‘het allerbeste zou zijn als de mens zou stoppen met scheppen’ . Maar daar bent u nog niet aan toe. Dus bezorg u daar niet over.

copyright

Deze tekst is vrij voor persoonlijk gebruik. Gelieve niet te gebruiken in een publicatie of een workshop zonder uitdrukkelijke toestemming. ©1985-2023 Sonia Hoste