Over Keuzen

Sonia is niet meer bereikbaar

Ze heeft op 21 januari 2019 en op 15 oktober 2019 twee zware CVA's gehad. Na 33 jaar is een einde gekomen aan haar werk voor Asait en de mensheid.

Sonia

Sonia Hoste, operazangeres, kunstenares en channel voor Asait
echtgenote van Jan De Smedt
geboren te Antwerpen op 13 april 1945 en
overleden te Brasschaat in AZ Klina op 18 oktober 2019.

Wie meer info wil, moet Jan contacteren.

Ingevolge de AVG, van kracht sinds 25 mei 2018, kunt u hier de privacyverklaring lezen. 

U kunt een bericht aan Jan achterlaten via het contactformulier.

Datum: 
13 jun 2002
Bron: 
Asait
Kwotering: 
0

Labels:

A. Keuze maken:

  1. Bewust zijn dat keuzen kúnnen gemaakt worden.
  2. Naar het sterkste hart-verlangen gaan zonder wikken of wegen.
  3. De keuze van het Hart maken.

B. Keuze maken in de eerste beweging:

  1. Het hart-verlangen in de experimentele daad zetten (dit heeft niets te maken met het HOE, het eerste HOE is altijd spontaan).
  2. Het experiment van de spontane, intuïtieve daad zal de basisvorm zijn.
  3. De materie, alle materie is levend en bezield, dus: alle antwoorden en resultaten liggen in de materie al reeds besloten.

De keuze wordt dus de reflectie van de levende materie, álle levende materie, die door de daad, het spontaan-intuïtieve, geactiveerd wordt. Daarom kan men zeggen, dat keuzen zich-zelf uitwijzen. De materie reflecteert in feite dat wat in de mens al reeds als keuze aanwezig was.

C. Stadium van de realisatie in de stof

De reflectie van keuze vanuit het Zelf in de materie te zien, geeft dan ook automatisch de richting, de vrije boetsering van de verdere vorm aan. Vorm is dus in zoverre zogenaamd onbelangrijk, dat vóórvormen geen goed of comfortabel geaspecteerd facet is van vormgeving. Men spreke beter over vorm-lating. U begrijpt waarom.

Keuze maken is dus keuze vanuit het intuïtieve hart ZICH-ZELF laten vormen. Het ding is (er), wordt door Liefde, verlangen en herinnering ge-re-aspecteerd, ge-re-activeerd, en vormt ZICHZELF daarom vanuit zijn eigen levende, Goddelijke Zijns-kern.

Wat keuze niet is:

Het standpunt in-nemen dat keuzen buiten het Zelf liggen, waardoor het facet van afscheiding en onafhankelijkheid fictieve macht verkrijgt, waardoor de “kiezer” zogenaamd onder voorwaardelijkheid van beperking slechts eindige en opgelegde, beperkte keuzen zou “hebben”. Keuzen zijn trouwens geen dingen die men “heeft”, keuzen gaan slechts in één centrale richting: de keuze van het Zelf; keuzen worden niet opgelegd, keuzen zijn in actie het motorisch effect van de beweging naar het unieke,( niet identieke) Zelf. Dus is men al-tijd Vrij.

Keuzen liggen niet buiten het Zelf. Keuzen worden niet “aangeboden”. Keuze heeft niets met Hogere Machten te maken, ze liggen in de Kern besloten van het ware Goddelijke Zelf.

“IK BÉN de keuze.”

Keuze is Vrijheid–experimentatie tot Herinnering-van-hoe-het-werkelijk-is, Kiezen is niet beperkend, dus keuze maken is niet: Tien dingen “aangeboden” krijgen, er één of enkele dingen uitkiezen en dan de rest “laten vallen”, als een verlies of een beperking.

Keuze maken is dus op dusdanige wijze in Volledige Liefde staan, dat het IK niet meer moet kiezen. Kiezen IS ZIJN, is het ZIJN laten GEBEUREN.

copyright

Deze tekst is vrij voor persoonlijk gebruik. Gelieve niet te gebruiken in een publicatie of een workshop zonder uitdrukkelijke toestemming. ©1985-2023 Sonia Hoste