Over Taijiquan

Sonia is niet meer bereikbaar

Ze heeft op 21 januari 2019 en op 15 oktober 2019 twee zware CVA's gehad. Na 33 jaar is een einde gekomen aan haar werk voor Asait en de mensheid.

Sonia

Sonia Hoste, operazangeres, kunstenares en channel voor Asait
echtgenote van Jan De Smedt
geboren te Antwerpen op 13 april 1945 en
overleden te Brasschaat in AZ Klina op 18 oktober 2019.

Wie meer info wil, moet Jan contacteren.

Ingevolge de AVG, van kracht sinds 25 mei 2018, kunt u hier de privacyverklaring lezen. 

U kunt een bericht aan Jan achterlaten via het contactformulier.

Datum: 
07 apr 2004
Bron: 
Asait
Kwotering: 
0

Er valt zoveel te weten over Taijiquan.

Taijiquan was oorspronkelijk geen “bewegingsleer”. U gaat de geschiedenis na van dit volk, en ziet dat het era lang geknecht, onderdrukt en geterroriseerd is geweest. Dit is volgens de esoterische-astrologische leer ook het Scorpio volk. Wat is de energie van het Scorpio? Wat is bijgevolg het wezen en de natuurlijke taak van Scorpio? Scorpio: “Ik zie, hoor, neem waar, leer en bewaar de leer. Ik dans en houd stil, ik sluip en pas aan. Ik bewaar de kennis, en het leven en de dood. Ik onderzoek. Ik overstijg en transformeer de dood door mijn eenheid met het-al-omringende, waarmee ik versmelt op de vijf niveaus. Ik word adelaar wit door op te gaan in mijn omgeving.”

Merk dat oudere vormen van Taijiquan nabootsingen waren van dieren.

Dit nabootsen leidde tot de kracht van het opgaan in het omringende. Eén met de omgeving, dus geen weerstand-, verschil-, of spanningsvelden. Dus geen opvallendheid. De leer van samenhorigheid van het leven en zelfbescherming in een wereld van armoede, gevaar en verschalking. Mee-bewegen-met-denatuur. Hierover valt nog zo veel meer te zeggen.

Echter kunt u zelf, zo u wenst bepaalde opzoekingen doen, die tot verbanden kunnen leiden. 

  • Geschiedenis van een volk (politiek, sociaal, economisch, cultureel…)
  • De externe en interne geaardheid van een volk.
  • De esoterische oorsprong en bestemming van een volk.
  • De plaats van de planetaire taak van een volk, en de geaardheid van de taak.

Wat u nu “bewegingsleer” noemt kan ook gezien worden als de natuurlijke capaciteit van de mens te versmelten met zijn omringende (atomaire)wereld, juist door de atoomstructuur van het eigen lichaam en die van de omringende wereld zo te plooien door bewegen, dat een opperste staat van eenheid, veiligheid en “onzichtbare” kracht ontstaat.

Men versmelt als een levende, geïntegreerde vortex met alle andere vortexkracht. Dit is niet alleen wat het doet, dit is ook de oerbedoeling geweest van in den beginne (spiraalkracht).

Verandering is noodzakelijk in al wat leeft, en men dient mee te kunnen “veranderen”, zodat er op die manier waarop zo weinig mogelijk fictievelden ontstaan, en zo groot mogelijke eenheid met de verouderende omgeving geschapen wordt.

De mens bezit dus van oudsher deze ingebouwde sensitieve bewegingskracht die leidt tot de eenheid geest-materie (binnen-buiten).

Alzo kan hij ook de omgeving en zijn gebeurtenissen vormen en scheppen. De mens schept vormen, ondergaat ze niet. Daarom moest hij wel het vermogen hebben, op natuurlijke geestelijke wijze, de atomaire structuur van de dingen te wijzigen en aan te passen.

Men verandert de ether-struktuur door Taijiquan, ook van de lagen van het bewustzijn.

U bent één der velen die zelf de keuze heeft gemaakt en genomen, de mensen terug tot Qi te brengen, levenskracht. Het is in feite niet zozeer nodig dat u Onze visie weet of hoort over Taijiquan. Onze visie is dat het heel erg nodig is en dat het goed is. Maar dat het nog dichter kan gebruikt worden voor de aardse, nu bestaande problematiek. Taijiquan kan gebruikt worden natuurlijk om de innerlijke zelfhealende kracht te activeren. Dat is de bedoeling.

Taijiquan is niet alleen gemaakt om steeds te leren tot het bewustzijn dat automatisch volgt en het lichaam, de vijf lichamen om dat automatisch te blijven volgen om in het centrum van de kracht te blijven staan, het gaat over veel meer dan dat. Taijiquan kan bijvoorbeeld een filosofie zijn.

Taijiquan kan gemaakt zijn ook of gebruikt worden om te genezen, direct gericht naar genezing toe. Er is met Taijiquan ook van op afstand te werken. Taijiquan gaat niet over het ego, of over het “ik doe het omdat ik in mijn kracht zou staan”. “Ja,” zegt de ziel dan, “en de dienst naar de wereld toe?” Een groep die Taijiquan doet met de intentie en de motivatie en de visualisering van Moeder Aarde te healen die gaat in groep Moeder Aarde healen. Wat een vreugde voor de groepsgenen. Men kan Taijiquan plegen rond bijvoorbeeld een zieke die men op een stoel neerzet, of in een zetel neerzet of neerlegt op Moeder Aarde. Dan kunnen er in kring Taijiquan oefeningen gedaan worden, die kunnen dan gebruikt worden om de persoon in kwestie te helpen zijn zelfhealende krachten te activeren.

Want wat doet een Taijiquan leerling? Denk daar eens goed over na. Met welke krachten verbindt die zich? Wel, het is heel logisch dat wanneer die bundelingen van energie ontstaat, vermits de regel zegt dat alle energieën met alle energie verbonden zijn, dat die standaardenergieën, die diepe verbindingsenergieën die bij Taijiquan gerealiseerd worden en terug gesmeed worden, dat die zich kunnen verbinden met het potentieel van de zelfhealende kracht van een zieke.

Taijiquan staat niet ver van dans, men vergist zich heel dikwijls. Men kan Taijiquan dansen en dat is ook de bedoeling. De werkelijke essentie van de oeroude Taijiquan is wat verloren gegaan, heeft zich in verscheidene takken opgesplitst, zoals Taijiquan die door bepaalde monniken gebruikt is geweest om gevechtsposities in te nemen en te leren en te gebruiken voor ‘de vijand’.

Wie is de vijand in feite, wel per slot van rekening altijd op de eerste plaats het onéén en onheel zijn. Wat is een zieke? Iemand die onheel is met zijn werkelijke zelf.

Taijiquan kan helpen. De kracht van Taijiquan kan gebruikt worden als Taijiquanisten er eens aan zouden denken de meester, de hogere leermeesters, de hogere lichtmeesters van Taijiquan mee in de groep te laten meedoen, die dan te vragen de zieke die zich in het centrum bevindt mee te helpen. Want wat doet een dergelijke licht Taijiquan meester dan? Dan zal die de energie van Taijiquan gebruiken van elk van de Taijiquan beoefenaars of dansers hoe u het ook wil noemen, het is hetzelfde, en gaat die verbinden met de zelfhealende krachten van de zielen van de noodlijdenden. Het is één der vele mogelijkheden.

Taijiquan staat nooit los van genezing. En laat al deze bemerkingen achterwege die wel in literaire werken of in overdrachten te vinden zijn geweest die vertellen dat Taijiquan juist uitgerekend bedoeld dient te zijn “niet met anderen bezig zijn”. Staat Taijiquan dan los van de wet van liefde? Neen, u dacht dus ook van niet. Wel, liefde, dienst! Gebruik Taijiquan voor liefde en dienst, opdat Taijiquan leerlingen en beoefenaars daarmee zouden energetisch naar buiten komen en daar in plaats van het als één ding te zien, dat zouden gaan gebruiken in de wereld om dienst te plegen. Maar in feite weet u dat, alleen kan het in een vorm gegoten worden. “Wel, daar heb je een vorm!”, zegt de ziel.

Nodig eens een noodlijdende uit, zodanig dat Taijiquan beoefenaars zich kunnen bewust worden dat wat ze graag doen en wat ze goed kunnen, hun dienst aan de wereld is. Het bewustzijn gaat daarvan zo open komen, dat er niets anders als geluk zal kunnen uit voort vloeien. Een gelukkig Taijiquanist die even iemand gaan genezen is omdat die graag Taijiquan doet, wat is er simpeler dan dat? Wat is er mooier dan dat?

Weet u dat er een perfecte manier ook is, maar die bestaat nog niet, denk er eens over na. Een perfecte manier om zaken, sommige zaken uit pranic healing technieken te vermengen met de essenties van Taijiquan. Weet U wat er dan gebeurt met zieken? Die worden geheald op celgeheugen niveau.

De verbinding tussen Taijiquan en pranic healing.

Als men in het bewustzijn sommige oefeningen van pranic healing kent en voelt, en kan, dan kunnen daarbij sommige bewegingen van Taijiquan gepaard gaan. En wat krijgt men dan daardoor? Men krijgt niet alleen een vermenging van de energieën van Taijiquan en pranic healing, maar men krijgt daar bovenop nog eens wat in pranic healing in zit en wat voor een ander deel ook in Taijiquan in zit: het sacrale, de sacrale verbinding met Moeder Aarde en tegelijkertijd de sacrale verbinding met de hogere lichtwezens werelden en met de kosmische lichtgeest.

Er zit in pranic healing een stuk dat genoemd wordt divine healing. Waarom kan dat niet ingebogen worden in Taijiquan? En daar heeft u uw poorten op de ring verder van evolutie. Een goede Taijiquanleerling houdt zich niet alleen met zichzelf bezig in Taijiquan. Die houdt zich bezig met de kosmisch krachten, maar die houdt zich ook bezig met de liefde voor de Hiërarchieën. De liefde van de leerling voor de Hiërarchieën maakt dat de Hiërarchieën kunnen groeien, dat wordt in specialiteiten te veel vergeten. En als een Hiërarchisch lid groeit, een wezen in de onzichtbaarheid (zogezegd onzichtbaar natuurlijk), als die groeit kan die nog meer doen voor het plan op Moeder Aarde.

En daarom zullen leerlingen op uw planeet gelijk waar, in welke discipline maakt niet uit, zich altijd verbinden met de Hiërarchieën.

In vroegere tijden, in sommige kasten werden disciplines zoals Taijiquan verbonden met de vechtgeest en de krachtgeest van de voorouders, in deze tijden is dat ook al wat teloor gegaan en dat is een beetje spijtig. Taijiquan beoefenen met de geest van de voorouders, de magische geest van de voorouders die de begeleiders zijn van de huidige generaties wordt teveel vergeten in Taijiquan. Voorouders behoren toch ook tot de lichtkring van de Hiërarchieën?

Nog een facet meer dat u kan gebruiken.

En ga ook eens kijken wat u kan doen, zegt uw ziel, wat u kan uitvinden. Aan u om het uit te vinden, wat de raakvlakken zouden kunnen zijn tussen Taijiquan en werken vanuit akasha. Men kan Taijiquan dansen vanuit akasha waardoor er hele vortexvelden kunnen vrijgemaakt worden, dat is ook een soort vorm van dienst, dan krijgt men niet meer de discipel die voor zichzelf Taijiquan aan het doen is. Dan is dat met raakvlakken van het kosmische plan verbonden, dat is natuurlijk interessant. En om te weten wat het is om te werken vanuit akasha, kan u in het literaire werk in kwestie gaan u desgevallend na de verbinding geduid. Tracht, zegt uw ziel, gewoon al losweg zonder te redeneren, zonder te gaan zoeken, al losweg, het een en het ander proberen meer te weten te komen over akasha, u zal later begrijpen waarom.

Het is soms veel belangrijker gewoon onderzoek te plegen, bezig te zijn dan antwoorden te vinden. Het bezig zijn is soms heel erg belangrijk, maar ook dat weet u.

U weet dat resultaten gewoonweg altijd de gevolgen zijn van datgene waarmee men bezig is geweest. Dus die kennis en die wijsheid bezit u al, er is dus geen probleem. U leeft in tijden op uw planeet waar het nodig is en waar de noodzaak zich telkens weer toont dat disciplines zich met elkaar kunnen gaan verbinden, zoals mensen zich beter met mekaar kunnen gaan verbinden. Zoals groepen zich niet moeten isoleren waar de factor van in- en aanvulbaarheid op heel uw planeet een heel belangrijk zo niet het belangrijkste huidige facet is van het plan op moeder aarde. De in- en aanvulbaarheid. Zodat de mens niet gaat denken dat discipline op zichzelf bestaande dingen zijn. “De discipline van Taijiquan heeft totaal niets te maken met de discipline van intuïtieve tekenen”, “O NEE?” zegt uw ziel, “dat is een vreemde gedachte!”

Als een Taijiquan leerling zijn Taijiquan goed doet wat gebeurt er dan in feite? Dan tekent hij in de ether de oerkrachten intuïtief vanuit het intuïtieve hart zoals het altijd bedoeld is geweest, Taijiquan dansen is een vorm van intuïtieve ethertekenen. En de mens zegt wel eens: “Ja maar disciplines dat zijn dingen waar niet al te veel fantasietjes mogen in toegelaten worden!” De ziel lacht met zulke uitspraken. En ze heeft reden om te glimlachen, en ze zegt: “Ik stel u een vraag: hoeveel juist uitgerekend, hoeveel verbeelding zal er op uw planeet nodig zijn om de mens terug tot zijn oorsprong en zijn geluk en zijn heel zijn te brengen? Hoeveel verbeelding zal er voor nodig zijn?” “Nog gigantisch veel.” zegt de ziel. En de mens moet toch weg groeien van elke vorm van beperking. Het is een beperkende gedachte te denken dat een discipline een discipline moet blijven en dat die helemaal beschermd moet worden als een discipline, en dat die niets met andere disciplines te maken heeft. Daar is de mens begonnen met de dingen te scheiden van mekaar. Dat was een denkfout toen. Dat is ondermeer een van de redenen (en zoals u kan zien letterlijk op uw planeet hoe het gebeurt) waarom in het klassieke medicinale circuit, specialisten geen teen durven zetten op het vlak van de ander.

En dan maar beweren aan de wereld, en maar beweren aan de zieken dat het niet ligt aan de bloedstroom maar dat het wel ligt aan de zenuwen!

Terwijl de bloedspecialist zal beweren dat het aan het bloed ligt en niet aan de zenuwen. De dingen moeten vermengd geraken als men terug orde wil zien verschijnen op uw planeet. Daarom wordt ook heden ten dage alles gewoon door de kosmische geest en de planetaire geest Moeder Aarde alles door elkaar gerommeld. Er wordt alles door elkaar gerommeld om de essentiële rommel die niet meer nodig is te doen verdwijnen en om een nieuwe orde te krijgen door het gerommel door.

En wat is het gerommel? Het is het samenbrengen van dingen dat gebeurt, en de oude afgescheidenheid die rommel is, die weggeworpen wordt. Maar het moest eerst allemaal aan het licht komen, al die afgescheiden specialiteiten.

Wel kijk, daar is de kans die u kan nemen. Gebruik uw verbeelding. Ga naar wat u weet van de specialiteiten en hun onderdelen en tracht te kijken waar raakvlakken in die onderdelen van twee verschillende, zogezegd verschillende specialismen zitten. U bent toch een bouwer. Omdat u bent, wilde komen leren op Moeder Aarde niet te strak te leven. U weet van uzelf dat u verlangt naar verbinding en het verbonden zijn der dingen. Omdat u in zichzelf, gelukkig, de kindgeest nog draagt. Voor een kind is alles met elkaar verbonden. En de miserie begint soms maar wanneer een kind begint blokkendozen te bouwen, structuren bouwen. Wel, dat is goed. Maar heeft u niet gemerkt dat een kind bijvoorbeeld tracht structuren die met mekaar niets te maken hebben van daar dingen van te maken. De kinderen zijn soms de leraars der wereld en dat weet u ook. Wel, doen. Doe gewoon zegt u ziel, doe het gewoon. Onderzoek, onderzoek, onderzoek.

En zeg ondertussen steeds weer: NIETS IS ONMOGELIJK! Ziet u, en daarmee kan gezegd worden: dat is niet Onze visie, dat zijn dingen waarvan ook Wij weten dat ze bestaan maar dat ze noodzakelijk zijn om bij mekaar gebracht te worden om een nieuwe wereld en een veel bredere, plezierige, grotere en spelende wereld te scheppen. Geen wereld van afgescheiden specialiteiten. Zou dat niet verheugend zijn? Natuurlijk. En dat is er ook meer keuze. Dan kan er ook meer geproefd worden van dat ene mengelingetje of van dat andere mengelingetje, en dan krijgt u verscheiden soorten groepen noodlijdenden en nieuwsgierigen tot u. Wat kan er plezieriger zijn dan dat?

[Ik groet.]


Het Vlaams Wushu Instituut (Wushu is de verzamelnaam van de Chinese Krijgskunsten) geeft in 2004 volgende uitleg op http://www.vwi.be/ :

Het zal je ongetwijfeld al eens opgevallen zijn dat er verschillende schrijfwijzen bestaan. De ene keer lees je Tai Ji Quan en de andere keer Tai Chi Chuan. Hoe komt dat nu? Die vraag hebben we opgezocht. Het antwoord is simpel. Vroeger werd het Chinees vertaald naar het Engels en men gebruikte daarvoor het Wade-Giles systeem of het Yale systeem. In de jaren 1950 werd in China het Pinyin systeem ingevoerd.

Hierdoor zijn de verschillende manieren van schrijven (beter vertalen) ontstaan. In de Volksrepubliek China is Pinyin standaard. Deze standaard wordt ook gevolgd door verschillende wereldorganisaties zoals onder andere de Verenigde Naties. Pinyin wordt ook gebruikt in de hedendaagse wetenschappen en journalistiek.

Verschil tussen systemen
Pinyin Wade-Giles
Qi Chi
Qigong Chi Kung
Qin Na Chin Na
Qing Ching
Gongfu Kung Fu
Taijiquan Tai Chi Chuan

copyright

Deze tekst is vrij voor persoonlijk gebruik. Gelieve niet te gebruiken in een publicatie of een workshop zonder uitdrukkelijke toestemming. ©1985-2023 Sonia Hoste