Overvloed

Sonia is bereikbaar op:

+32 3 366 58 71

enkel van maandag tot en met vrijdag op werkdagen tussen 17 en 18u.
Ingevolge de AVG, van kracht sinds 25 mei 2018, kunt u hier de privacyverklaring lezen. 

U kunt een bericht aan Jan achterlaten via het contactformulier. Sonia heeft echter geen e-mail. Sonia kan bereikt worden per telefoon op het afgesproken tijdstip (zie hierboven) of per brief. Het is dus zinloos naar Jan te schrijven in de hoop dat Sonia antwoordt.

Datum: 
04 okt 2001
Bron: 
Asait
Kwotering: 
0

Labels:

Dierbaren,

U vraagt naar overvloed. Jazeker. Maar leer op intelligente wijze doorzicht te ontwikkelen omtrent de betekenis uwer tijdgeest. Het is gekend in alle era van evolutie dat "Bezit van weinig" noopt tot de aansporing om de energie van inventiviteit, het gebruik van de natuurlijke intelligentie, soms gebaseerd op het vuur van “overleving”, onder innerlijke vuur- wil-kern te openen.

Daaruit zijn alle creaties ontstaan. Men kan al zo bevestigd zien, dat de scheppende mens zich bijna altijd bevindt tussen de velden van weerstand. Daarom is het intelligent, velden van weerstand niet te zien als een negatief gegeven, maar als een kans tot ontglippen naar INVENTIE.

Dit is de lont aan het vuur van overstijging. Overstijging van grenzen. Grenzen die de menselijke conditionering gezien heeft als een noodzaak-invulling van "Gemis" . U “mist” echter niets. Dit is juist de wet van overvloed. Zo kan men zeggen, dat overvloed onlosmakelijk verbonden is met de motor van "tegenstand". Uit de botsingen van weerstandvelden komt het vuur te voorschijn, omdat de bestemming van u allen is: grensoverstijging. Het is uw aller natuurlijke staat, en daarom wordt angst gekwalificeerd als een ultieme transformatie mogelijkheid. Niet tot beperking, maar ter overstijging. Overstijg, droom, maar verleg grenzen. Inventiviteit doet dit uit zichzelf, en overvloed is daar het logische, het natuurlijke gevolg van.

Omdat dan eerst overgave aan het "onbekende" er is en al zo de hogere, snellenwerkende energieën als vanzelf geactiveerd worden.

U weet wat te DOEN. Ons hart is bij u. 

copyright

Deze tekst is vrij voor persoonlijk gebruik. Gelieve niet te gebruiken in een publicatie of een workshop zonder uitdrukkelijke toestemming. ©1985-2018 Sonia Hoste