Curriculum Vitae

Sonia is niet meer bereikbaar

Ze heeft op 21 januari 2019 en op 15 oktober 2019 twee zware CVA's gehad. Na 33 jaar is een einde gekomen aan haar werk voor Asait en de mensheid.

Sonia

Sonia Hoste, operazangeres, kunstenares en channel voor Asait
echtgenote van Jan De Smedt
geboren te Antwerpen op 13 april 1945 en
overleden te Brasschaat in AZ Klina op 18 oktober 2019.

Wie meer info wil, moet Jan contacteren.

Ingevolge de AVG, van kracht sinds 25 mei 2018, kunt u hier de privacyverklaring lezen. 

U kunt een bericht aan Jan achterlaten via het contactformulier.

Persoonlijke gegevens:

Naam
gehuwd
Adres

Telefoon
Fax
Geboren
Nationaliteit
Militieplicht
Rijbewijs
Paspoort

Jan De Smedt
met Sonia Hoste, geen kinderen
Bremboslei 4
2180 Ekeren-Antwerpen
+32 (03) 366.58.71
+32 (03) 366.58.71
te Asse op 28 maart 1958
Belg
volbracht in 1981-1982
B
geldig tot 2012

Foto Jan
http://www.sonjan.be

Gedane studies:

 • Humaniora Latijn - Grieks in het Ascanuscollege Asse tot 1976.
 • Vertaler - Tolk Engels - Spaans in het Marie Haps Instituut Brussel en in IVERTO Brussel tot 1980.
 • Geslaagd voor het vergelijkend examen van cultureel assistent bij de stad Antwerpen van 26 februari 1989.
 • Voldaan voor het maturiteitsexamen (schriftelijke en mondelinge proef) van opsteller bij de griffie en bij het parket van de hoven en rechtbanken - zittijd 1994.
 • Geslaagd voor het examen over de kennis van de Franse taal voor kandidaten voor sommige ambten van griffier, klerk-griffier, opsteller en beambte in een griffie, voorgeschreven door de wet van 15 juni 1935 - zittijd 1996.
 • Geslaagd voor de selectietest voor contractuele betrekkingen van het niveau 2 (CNG97015) overeenkomstig K.B. van 18 november 1991, ingericht door het Vast Wervingssecretariaat in 1997.

Beroepsverleden

 • Van 01 februari 1981 tot 30 september 1981 en van 01 augustus 1982 tot 31 december 1985 bij het ministerie van Justitie, dienst Vreemdelingenzaken als meertalig opsteller (tewerkgestelde werkloze).
 • Van 01 januari 1986 tot 31 december 1986 koorzanger (tenor) bij de Opera Voor Vlaanderen Antwerpen.
 • Vanaf 01 januari 1987 vervangend koorzanger tenor bij het Omroepkoor van de Belgische Radio en Televisie bij ziekte of verlof van een titularis; deelname aan speciale opleidingscursussen.
 • Van 01 februari 1991 tot 02 januari 1994 bewakingsagent bij I.M.S.-Groep 4/Securitas te Brussel.
 • Van 10 januari 1994 tot 02 maart 1994 bediende-computergraficus bij Émaillerie et Sérigraphie de Bruxelles.
 • Vanaf 23 juni 1997 vastbenoemd (tweetalig) opsteller op de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, griffie van Beslag.
 • Vanaf 01 juli 2001 tot 16 mei 2005 in voltijdse loopbaanonderbreking.
 • Van 16 augustus 2003 tot 16 mei 2005 zelfstandig consulent
 • Vanaf 17 mei 2005 terug bij de rechtbank in Brussel, consulent als bijberoep.
 • Vanaf 01 september 2015 bij het Hof van beroep in Brussel, consulent als bijberoep.

Ervaring informatica

 • Basiskennis ANSI-C.
 • Ervaren XBase-programmeur; implementatie van een beheerssysteem voor een theaterbureau (artiestenbureau): beheer groepen, optreedplaatsen, optredens, contracten, inkomsten.
 • Zeer goede kennis gestructureerd compiler-Basic.
 • Zeer goede kennis van HTML 4.01, XHTML 1.0, CSS 1.0 en 2.0
 • Actief bestuurslid in de MIDI interessegroep van de Computers & Technologie vzw.
 • Actief ontwikkelaar van websites in Drupal

Andere ervaring

Talenkennis

Taal Luisteren Spreken Lezen Schrijven
Nederlands Zeer vloeiend Zeer vloeiend Zeer vloeiend Zeer vloeiend
Frans Zeer vloeiend Zeer vloeiend Zeer vloeiend Zeer vloeiend
Engels Zeer vloeiend Zeer vloeiend Zeer vloeiend Zeer vloeiend
Spaans Vloeiend Matig Matig Noties
Duits Zeer vloeiend Vloeiend Zeer vloeiend Matig
Italiaans Matig Matig Matig Fragmentarisch
Portugees Matig Fragmentarisch Matig -