Christusbewustzijn


U kunt een bericht aan Jan achterlaten via het contactformulier.

De Kunstenaar

De reden, waarom kunstenaars de wereld zullen redden: vanwege de onvangbare, kinderlijke imaginatie, die grensoverschrijdend is, inspiratie buiten en boven alles wat U “realiteit” noemt. Dat wat U de realiteit noemt is de fictie van de inertie van de stof, het aanschouwen van vastheid. Niets is een “vast”. Zoudt U allen door de microscopen van wetenschappers de stof kunnen zien, U allen zoudt in alle realiteit kunnen zien dat alle stof meer inhoudt dan bepaald zijn in de vorm.

Pagina's

Abonneren op RSS - Christusbewustzijn