De Kunstenaar

Sonia is bereikbaar op:

+32 3 366 58 71

enkel van maandag tot en met vrijdag op werkdagen tussen 17 en 18u.
Ingevolge de AVG, van kracht sinds 25 mei 2018, kunt u hier de privacyverklaring lezen. 

U kunt een bericht aan Jan achterlaten via het contactformulier. Sonia heeft echter geen e-mail. Sonia kan bereikt worden per telefoon op het afgesproken tijdstip (zie hierboven) of per brief. Het is dus zinloos naar Jan te schrijven in de hoop dat Sonia antwoordt.

Datum: 
02 feb 2002
Bron: 
Asait
Kwotering: 
0

De reden, waarom kunstenaars de wereld zullen redden: vanwege de onvangbare, kinderlijke imaginatie, die grensoverschrijdend is, inspiratie buiten en boven alles wat U “realiteit” noemt. Dat wat U de realiteit noemt is de fictie van de inertie van de stof, het aanschouwen van vastheid. Niets is een “vast”. Zoudt U allen door de microscopen van wetenschappers de stof kunnen zien, U allen zoudt in alle realiteit kunnen zien dat alle stof meer inhoudt dan bepaald zijn in de vorm.

Beschouw eens een ei. Het ei zal voor U verschijnen als een veelheid van vormen, wervelingen, stralingen, van dood en geboorte, welke tegelijkertijd plaatsvinden. Er zal inderdaad heel wat imaginatie energie nodig zijn om tot de ware wezenskern der dingen terug te keren.

Kunstenaars zijn die zielen, die herinnerend, dus Akashisch zijn door grensvervaging, grensoverlapping, imaginatie en droom; en daardoor het grenzeloze aspect zullen invullen van eeuwigdurende vormveranderende stroom. Zij zijn de verstoffelijkte manifestatie van de ziel van eeuwigheid, en dus vernieuwing, die altijd durende stroom van de schepping. Inventiviteit is dus in feite een Akashisch weemoed- en verlangen-energie naar vervulling van eenheid in verscheidenheid, een individuele in- en aanvullend gebeuren dat zo alomvattend is, dat op tijdruimte Eenheid een evidentie zal blijken te zijn. Een ware kunstenaar is daarom op de valreep grenzeloos en vormloos.  

copyright

Deze tekst is vrij voor persoonlijk gebruik. Gelieve niet te gebruiken in een publicatie of een workshop zonder uitdrukkelijke toestemming. ©1985-2019 Sonia Hoste