Discipelschap


U kunt een bericht aan Jan achterlaten via het contactformulier. Sonia heeft echter geen e-mail. Sonia kan bereikt worden per telefoon op het afgesproken tijdstip (zie hierboven) of per brief. Het is dus zinloos naar Jan te schrijven in de hoop dat Sonia antwoordt.

Over de titel "Meester"

Wat Mijn bewustzijn zegt over “Meester” zijn is: alles en allen zijn in permanente evolutie. Dit wil zeggen, dat voor wat U allen kan begrijpen, Meesterschap niet zozeer een finaliteit is die te “bereiken” valt, maar eerder een gestage, niet eindigende opgang naar cel-, dus bewustZIJNsverhoging in trilling. Alles is trilling, ook de vaste stof.

Pagina's

Abonneren op RSS - Discipelschap