Christusenergie

Sonia is niet meer bereikbaar

Ze heeft op 21 januari 2019 en op 15 oktober 2019 twee zware CVA's gehad. Na 33 jaar is een einde gekomen aan haar werk voor Asait en de mensheid.

Sonia

Sonia Hoste, operazangeres, kunstenares en channel voor Asait
echtgenote van Jan De Smedt
geboren te Antwerpen op 13 april 1945 en
overleden te Brasschaat in AZ Klina op 18 oktober 2019.

Wie meer info wil, moet Jan contacteren.

Ingevolge de AVG, van kracht sinds 25 mei 2018, kunt u hier de privacyverklaring lezen. 

U kunt een bericht aan Jan achterlaten via het contactformulier.

Datum: 
22 okt 2003
Bron: 
Asait
Kwotering: 
0

Kunt u ons het verschil uitleggen tussen de opgevaren Meesters en de Christus? Ik weet dat de Christus een energie is, maar ik kan mij daar eigenlijk heel weinig bij voorstellen. Als het een energie is, is ze dan ergens ontstaan, of is ze eeuwig? Kunt u daar wat meer uitleg over geven a.u.b.?

De Christus is een bewuste energie en de mens, ter comfortabilisering, verpersoonlijkt dit graag. En u kent het verhaal: religies en godsdiensten en sommige spirituele strekkingen hebben het op bepaalde ogenblikken nodig gevonden de Christus te personifiëren in één bepaald geschiedenisfiguur, met name Meester Jezus.

De Christus is een intergalactische energie die stamt uit de geest van Melchizedek. U dient te denken aan overkoepeling en instraling. Maar alles is eeuwig. Meester Jezus is eeuwig, de Christus is eeuwig, u bent eeuwig. En de Christus heeft zijn dienst aangeboden een heel belangrijk project en experiment mede te begeleiden: een Paradijs op een bepaalde planeet, in een toestand van de meest verfijnde moleculaire, atomaire verdichting. Er is geen enkele planeet in uw Zonnestelsel die zulke verfijning, zulke gemanifesteerde verfijning draagt van geur, kleur, lijn, vorm en al die mogelijkheden van geest naar stof en stof naar geest, als uw Moeder Aarde. En het is niet te verwonderen dat de energie van het Meesterschap Liefde/Wijsheid te maken heeft met “Mind in Matter”. Want juist het procédé en het proces en de waarheid die Liefde heet, en Licht heet, is die energie die de Godsgeest in de verfijning van de stof neergezet heeft. Dus het moèst wel een hoge Heer een hoog Wezen van Liefde/Wijsheid zijn. Wijsheid die instaat voor het juist vormen van tijd, ruimte. En wil u dat nog beter begrijpen, ga dan eens in de bestaande, door Meesters geïnspireerde geschrift dat u zal vertellen wat de Hathors1 hierover te zeggen hebben.

Heel het proces, het alchemisch proces van “Mind in Matter”, van Liefde, moleculaire en atomaire verbinding en ontbinding, heel dat experiment heeft de Christus op zich genomen. Niet aleer natuurlijk eerst instructies van de aloude Melchizedek gekregen te hebben, en begeleid door Sanat Kumara en de drie Kumara’s. En laat u niet vangen, zegt uw ziel, want het ik van het mentale en het mentaal-astrale lichaam zal dat allemaal, omdat het denkt dat het dingen moet gaan begrijpen, op een rijtje willen zetten en dan gaan spreken over “O, ja natuurlijk, maar is de Christus dan jonger dan Sanat Kumara?” Neen, ga altijd uit van het feit dat alles er al geweest is, maar dat alleen in de menselijke geest het thema vormverandering de zaak kan expliqueren. Alles is er altijd geweest. De Christus is er altijd geweest en heeft ook in andere galaxieën gewerkt. Die heeft daar ter plekke in andere Zonnestelsels én in andere galaxieën ook bezig geweest met dat werk van cellulaire, moleculaire transformatie. Daarom kon Hij ook, in uw Zonnestelsel dit op Zich nemen.

Wat is bijvoorbeeld de verbinding tussen de Christus en de Grijsjes? Dat kan u opzoeken, want deze informatie staat te boek2. Wat is de werking tussen die twee? Wat is de realiteit van elk van hen? Wat is het kosmisch-opdrachtelijke dat zij gekozen hebben? En hoe helpt de Christus de geïncarneerde mens het onderscheidingsvermogen te gebruiken? Niet om wit van zwart te onderscheiden, want u weet al: het puurste zwart is in de puurste kern van het puurste witte licht te vinden en vice-versa. Licht en dat wat u duisternis noemt zijn eeuwig. En wat betreft op Aarde aanwezig zijn: uw mentale lichaam maakt een verschil, en vandaar de verwarring. Maar dat is een goede zaak. Het mentale lichaam vraagt in feite “Is de Christus ook op Aarde geweest?” Ja, via de Meesters. Meester Jezus was één der overvleugelden, en [één van hen] die de instraling al éérdere levens gerealiseerd had. Maar er moest wel iémand naar buiten treden en Meester Jezus had daarvoor gekozen (zoals Heer Boeddha, zijn Broeder, ook daarvoor gekozen had) in dat wat de mens noemt ’de bekendheid te treden’.

Zou u de Christus vragen zich te verlichamelijken, en als dat in Zijn Plan past, dan zou Hij zich manifesteren als uw duplicaat. Het verstand kan daar natuurlijk niet bij. Het verstand is daar dan ook niet voor gemaakt. Want het verstand wil mordicus lineair zijn. Gebruik uw verbeelding als u over Liefde spreekt, u allen.

De Christus is zulke grote Geest dat u Hem gelijk welke vorm kan toedichten. En Hij IS de Aarde, Hij is niet alleen OP Aarde, Hij IS de Aarde. Hij is nog veel meer dan dat, maar Hij is de Aarde. Dus Hij is ook alle Meesters, Hij is alle koks, Hij is alle loodgieters, Hij is alle verpleegsters, Hij is alle huisvrouwen en huisvaders, Hij is alle kinderen, want Hij is God.

En als Hij u kan dienen door in uw besthelpende vorm te verschijnen dan zal Hij verschijnen als uw duplicaat. Wat anders? De globaal-planetaire energie is er om u onvoorwaardelijk te dienen. En toch zal de Christus zijn eigenheid, niet-vorm, behouden.

En troost u zichzelf. Het is een hele grote normaliteit dat het wezen mens in incarnatie vanwege de versluiering door te incarneren, zich niet een heel goed en accuraat beeld kan vormen. Dat kan alleen het hart, van wat puur witte lichtenergie is. Dus blijft u rustig maar oefenen. Ga vooral in lichtmeditaties waar u de kracht van de verbeelding gebruikt, want uw ziel ként een hele glimp van het planetair-globaal bewustzijn, het Christusbewustzijn, de Christus.

En daarom wordt er aangedrongen: gebruik uw verbeelding! En als het u niet lukt, dan zegt u: ‘Het zal lukken’. Want het IS er. En zet uw WIL erachter.

De Christus manifesteert zich in elk van u allen en door elk van u allen op dit ogenblik en in dié spanningsvelden in dat gegeven wat elk van u nodig heeft. Heeft u in meditatie het zien nodig, en het weldadig ingestraald worden van de ultraviolette energie, zal de Christus zich tonen in de u energie. Wil u geknuffeld worden, dan zal de Christus zich aandienen als een knuffelaar.

Wil u doorstroming of succes met wat u doet, ten bate van het Plan, dan zal de Christus zich in meditatie op één of andere manier tonen in datgene waar uw verlangen en uw dienst in verwikkeld zijn. De Christus is een vormveranderaar. Het is de grootste alien van uw Zonnestelsel, het is de grootste sjamaan, het is de grootste tovenaar. En dat is wat Licht doet: Licht kan alle vormen aannemen. Want Licht is datgene wat zich overal kan aanpassen.

Dit bewijst dat elk van u oneindig, onbeperkt bent. De Christus is daar een voorbeeld van. U allen bent vormveranderaars. Spontane celtransformatie bewijst dat ook: het plots verdwijnen van ziekte door de kracht van de geest, en de planetaire wil daarop te zetten, is nog zo’n voorbeeld. En de bedoeling is dat vormen ontvormd worden dus, de moleculaire-atomaire verdichting belicht wordt, zodat moleculen en atomen zoals u weet, verder uit mekaar gaan liggen. En dan verschijnen er andere vormen tot op de duur geen vorm meer nodig is maar alles zichzelf kan zijn, met de niet meer spanningsvelden tussen de atomen, nodeloze spanningsvelden, waardoor vorm ontstaat.

Hef nodeloze spanningsvormen tussen atomen en moleculen op en u krijgt de ijle lichtvorm van alles wat bestaat. En dan gaat de correcte doorstromingsverbinding van de energie tussen atomen en moleculen het grote Al terug vormen en kan alles terug in wat de mens noemt ‘het lichaam’ van het goddelijke, het één en heel zijn, waar geen vragen meer bestaan, geen twijfels, geen afgescheidenheid, geen verdeling geen beperking, geen angst, waar alles terug her-innerd is.

Wij groeten en zegenen u vanuit het kosmische Hart.

  • 1. “Het Hathor materiaal (Berichten van een verlichte beschaving)” - Tom Kenyon & Virginia Essene - isbn 90-75636-42-3
  • 2. Ibidem en ook: “De geometrie van de schepping (Een herinnering aan ons verre verleden)” - Drunvalo Melchizedek - isbn 90-76458-02-2 (2 delen)

copyright

Deze tekst is vrij voor persoonlijk gebruik. Gelieve niet te gebruiken in een publicatie of een workshop zonder uitdrukkelijke toestemming. ©1985-2023 Sonia Hoste