Over Vuurenergie

Sonia is bereikbaar op:

+32 3 366 58 71

enkel van maandag tot en met vrijdag op werkdagen tussen 17 en 18u.
Ingevolge de AVG, van kracht sinds 25 mei 2018, kunt u hier de privacyverklaring lezen. 

U kunt een bericht aan Jan achterlaten via het contactformulier. Sonia heeft echter geen e-mail. Sonia kan bereikt worden per telefoon op het afgesproken tijdstip (zie hierboven) of per brief. Het is dus zinloos naar Jan te schrijven in de hoop dat Sonia antwoordt.

Datum: 
26 jan 2002
Bron: 
Asait
Kwotering: 
0

[Asait groet u,]

Planetaire stromingen van evolutie zeggen: de tijd van wachten en afwachten is voorbij als bruikbare energie. Daarvoor is de energie vrij gemaakt van het kiezen. Dit is de eerstvolgende weg tot bewustwording, dus tot de actieve deelname in creatie. Creatie begint met aspiratie, gevolgd door keuze, met implicatie van de verantwoordelijkheid de vrije wil te gaan gebruiken op een hoger trillend niveau. Dit vergt inderdaad desnoods de energie van on-doelgerichte aspiratie. Het gegeven van het gebruik van de energie van vuur is nodig. Het her-ontwaken van het element van vuur, het herstellen van de natuurlijke energie van vuur is nodig. U kan dit begrijpen in functie van de energie van het Watermantijdperk, het tijdperk van Ether, Lucht op een hogere trilling. Deze energie dient geschraagd te worden door de fundamentele energie van vuur, het elektrisch-etherisch oerelement van de goddelijke inspiratie en aspiraties.

[Ik groet.]

copyright

Deze tekst is vrij voor persoonlijk gebruik. Gelieve niet te gebruiken in een publicatie of een workshop zonder uitdrukkelijke toestemming. ©1985-2018 Sonia Hoste