De Grote aanroep

Sonia is niet meer bereikbaar

Ze heeft op 21 januari 2019 en op 15 oktober 2019 twee zware CVA's gehad. Na 33 jaar is een einde gekomen aan haar werk voor Asait en de mensheid.

Sonia

Sonia Hoste, operazangeres, kunstenares en channel voor Asait
echtgenote van Jan De Smedt
geboren te Antwerpen op 13 april 1945 en
overleden te Brasschaat in AZ Klina op 18 oktober 2019.

Wie meer info wil, moet Jan contacteren.

Ingevolge de AVG, van kracht sinds 25 mei 2018, kunt u hier de privacyverklaring lezen. 

U kunt een bericht aan Jan achterlaten via het contactformulier.

Pagina overzicht

Een universeel gebed voor de mensheid

De Grote Aanroep is een wereldgebed dat in meer dan 50 talen en dialecten is vertaald. Het is een instrument van innerlijke kracht om mee te helpen in het Plan Gods op aarde te verwerkelijken. Wie dit gebed gebruikt kan daardoor de mensheid en Christus dienen. De Aanroep brengt bepaalde kernwaarheden tot uitdrukking, die alle mensen in hun hart aanvaarden:

  • Dat er achter al het gebeuren een intelligentie staat, Die wij de naam God geven.
  • Dat er een goddelijk Plan van evolutie wordt uitgewerkt in het heelal, waarvan Liefde de motiverende kracht is.
  • Dat een grote individualiteit, door de christenen de Christus genoemd, de Wereld-Leraar, naar de Aarde kwam en deze Liefde belichaamde, opdat wij zouden kunnen begrijpen, dat liefde en intelligentie de uitwerkingen zijn van het doel, de wil en het Plan van God. Vele religies geloven in een Wereld-Leraar. Zij kennen Hem onder zulke namen als de Heer Maitreya, de Boddhisattva, de Imam Mahdi en de Messias.
  • De waarheid, dat alleen door middel van de mensheid zelf het goddelijk Plan kan worden verwezenlijkt.

Door aanroep, gebed en meditatie kunnen goddelijke energieën worden vrij gemaakt en in de mensheid tot werkzaamheid worden gebracht. Mannen en vrouwen van goede wil van vele geloofsovertuigingen en naties kunnen zich verenigen in dienst aan de wereld door het inbrengen van geestelijke waarden en krachten in een zwaar beproefde wereld. Mensen zijn in staat de gebeurtenissen in de wereld te beïnvloeden door gebundelde, verenigde aanroep. De kennis van dit feit, indien wetenschappelijk toegepast, kan een van de grote bevrijdende factoren in de mensheid worden.

Niemand kan deze aanroep gebruiken voor verheldering van het bewustzijn en voor geestelijke liefde zonder ingrijpende veranderingen in zijn eigen levenshouding en levensbedoeling te veroorzaken. Zoals een mens denkt, zo is hij. Wilt u deze Aanroep iedere dag in geconcentreerde aandacht denken en zeggen?

De uitwerking van ons gebed of onze aanroep, als enkeling uitgesproken, kunnen we op onvoorstelbare wijze versterken, wanneer wij ons in gedachten bewust verbinden met al diegenen, die de Grote Aanroep dagelijks gebruiken. Vele mensen vragen twee vrienden, of zij iedere dag, in gedachten met elkander verenigd, de Grote Aanroep samen willen uitspreken. Dit kan ieder doen op de plaats waar hij zich bevindt en het behoeft zelfs niet gelijktijdig te gebeuren. Zo kan de kracht van vele toegewijde enkelingen en van kleine groepen worden gebundeld door het gebruik van deze machtige aanroep en kan een "netwerk" van licht en goede wil om de aardbol worden heengeweven.

Terug naar boven

Wenken aangaande het werk

  • Denk iedere dag eerst enkele ogenblikken over de betekenis van de Grote Aanroep na. Tracht tot de diepere zin van de woorden door te dringen. Spreek dan de Aanroep uit in geconcentreerde aandacht. Tracht, terwijl u dit doet, Gods Licht, Liefde en Wil-ten-Goede in uw scheppende verbeelding te zien, en hoe deze energieën het hart en het denken van de mensen overal op de wereld doorstralen.
  • Indien u in een driehoekgroep wenst te werken, vraag dan twee vrienden met u een driehoek te vormen. Elke dag neemt u eerst in gedachten verbinding op met uw twee mede-driehoekwerkers, dan tracht u in uw scheppende verbeelding de driehoek als een deel van het wereldomspannende netwerk van licht te zien. Daarna zegt u de Grote Aanroep, steeds zich goed ervan rekenschap gevende, wat u zegt.

Terug naar boven

Verdere Inlichtingen

De Grote Aanroep sluit geen enkele godsdienst, sekte of groep uit. Hij wordt door Wereld Goede Wil verspreid als een dienst aan de mensheid; ieder heeft het recht deze Aanroep over te nemen en zelf verder te verspreiden. Ook kunnen meerdere exemplaren van dit artikel bij WGW worden aangevraagd. Het werk van deze groep wordt geheel uit vrijwillige bijdragen van medewerkers en belangstellenden gefinancierd.

Hier vind je de Grote Aanroep in andere talen.

Terug naar boven