Dieptecelhealing

Sonia is niet meer bereikbaar

Ze heeft op 21 januari 2019 en op 15 oktober 2019 twee zware CVA's gehad. Na 33 jaar is een einde gekomen aan haar werk voor Asait en de mensheid.

Sonia

Sonia Hoste, operazangeres, kunstenares en channel voor Asait
echtgenote van Jan De Smedt
geboren te Antwerpen op 13 april 1945 en
overleden te Brasschaat in AZ Klina op 18 oktober 2019.

Wie meer info wil, moet Jan contacteren.

Ingevolge de AVG, van kracht sinds 25 mei 2018, kunt u hier de privacyverklaring lezen. 

U kunt een bericht aan Jan achterlaten via het contactformulier.

Dieptecelhealing, werken met de Christus-energie

Overzicht van de pagina

Magnetiseren

Met toestemming citeer ik uit de prachtige site van Ton en Thea Van Zwieten-Engel:

Van het begrip magnetiseren wordt voor het eerst melding gemaakt al zo ongeveer 1000 jaar voor Christus en waarschijnlijk kwam het zelfs al voor in de tijd van de Egyptenaren. Als grondlegger van de hedendaagse westerse vorm van paranormaal genezen moet zonder twijfel de Oostenrijkse arts dr. Anton Mesmer (1734-1815) worden genoemd. Ondanks het feit dat zijn leer en de toepassing ervan al eeuwen eerder werd beschreven en toegepast. Mesmer ontdekt, wat hij noemde, het dierlijk magnetisme. Dit is een kracht van dierlijke oorsprong, die invloed kan hebben op andere levende wezens.

Deze arts ging ervan dat paranormaal genezen te maken heeft met de tot nu toe onverklaarbare krachten in de mens zelf en wat eerder door velen werd gezien als bovennatuurlijk een natuurlijke verklaring heeft. De periode Mesmer is een van de meest belangrijke perioden uit de geschiedenis van de psychiatrie, maar ook een van de meest vergeten periodes. U zult zich afvragen waarom? Het mesmerisme is een van de eerste vormen van psychotherapie geweest en heeft op een bepaalde manier aan de basis van het hypnotisme (hypnose) bijgedragen.

Zijn ideeën waren:

  • er bestaat overal in het universum een zeer fijne, alles verbindende doordringende kracht, een materie van onvergelijkbare fijnheid. Mesmer noemde deze stof 'fluïdum';
  • ieder mens, dier en plant, kortom alles wat leeft, heeft zo'n energieveld om zich heen (tegenwoordig beter bekend als 'aura');
  • ziekte is het gevolg van een onevenwichtige verdeling van deze energiekracht in het lichaam van de mens;
  • De 'genezer' kan de ziekte genezen door kosmische kracht aan te trekken en deze aan de zieke te geven door bijvoorbeeld handoplegging;

Met magnetiseren maakt de magnetiseur dus gebruik van de om zich heen hangende energie. Deze wordt gebundeld en wordt gericht gebruikt daar waar het lichaam het nodig heeft en op deze manier het lichaam activeert om zichzelf te genezen.Kortom: Magnetiseren is het geven van energie op een professionele en begripvolle wijze, waarbij het opruimen van blokkades het belangrijkste is.

Blokkades zijn problemen die zich bij een mens kunnen voordoen en waar men op dat ogenblik geen raad mee weet. Omdat men vaak niet weet hoe men het moet aanpakken, wordt het probleem weggestopt en opgekropt. Men trekt op deze manier een muur op waarachter men zich kan verstoppen.

Als een blokkade langer aanhoudt dan zet zich dat op een gegeven moment vast in het energieveld van de aura, met als gevolg dat men ziek wordt.

Terug naar boven

Christus-energie

 De Duizendbladige Lotus
Uitbeelding van het kruinchakra: De Duizendbladige Lotus

De kosmische kracht waaruit de healer put, gebruikt hij/zij om de patiënt weer heel te maken. Sommigen noemen dit Reiki, anderen spreken van Universele Liefde. Voor sommigen is dit Prana, weer anderen doen aan gebedsgenezing of handoplegging.

In vroegere tijden deden ook priesters dit: denk aan het sacrament van de stervenden, oorspronkelijk een ziekenzalving om genezing af te smeken. De zeewijdingen en wijdingen van het vee en de oogst eertijds hebben hier ook mee te maken.

Je kan ook spreken over de Christus-energie. Allemaal richten zij zich tot dezelfde bron, die de bron is van alle leven, en verbinden zij zich met het Bewustzijn van de Christus.

Niet de benaming of de school hebben belang, wél de intentie en de motivatie.

Terug naar boven

Cel-geheugen

Elke cel heeft een geheugen, alles is bewustzijn. Elke cel her-innert zich zijn Oorsprong, de blauwdruk van het DNA in de cel "weet" perfect hoe het moet, en regelt de celdeling en de groei van het organisme. Alleen wordt door allerlei invloeden dit geheugen soms zodanig versluierd dat onevenwicht en zelfs ziektebeelden kunnen optreden (kanker,...).

Lees hierover meer in "Quantumgenezing" - Deepak Chopra - ISBN 90-215-8874-9

Terug naar boven

Pranic Healing®

Diploma basic pranic healing
Deelnemingscertificaat cursus beginners
Diploma advanced pranic healing
Deelnemingscertificaat cursus gevorderden
Diploma pranic psychotherapy
Deelnemingscertificaat cursus pranapsychotherapie
Diploma pranic psychotherapy
Deelnemingscertificaat cursus prana-healing met kristallen

Pranic healing© werd ontwikkeld door Choa Kok Sui, een paranormale genezer in Manila, waar hij meer dan twintig jaar ervaring heeft. Prana of qi is de vitale levensenergie van het universum, al lang bekend in India en China. Prana komt van de zon, de lucht en de aarde. De healer projecteert de prana naar de zieke en vermoeide mens. De healer gebruikt zijn vingertoppen, de palmen van de handen en de ogen om de prana door te geven. De beheersing van deze levensadem garandeert een volmaakte gezondheid en helpt anderen te healen.

Over deze methode heeft Choa Kok Sui verscheidene boeken geschreven. Op de website van Pranic Healing Nederland vind je meer uitleg.

Jan heeft deze opleiding gevolgd en past dit toe met nog andere technieken, onder andere elementen uit de cranio-sacrale healingsmethode en klankschaaltherapie in combinatie met elixirs van Chrysolight.

Pranic Healing is nooit een vervanging van een reguliere behandeling en/of arts. De behandelaars van Pranic Healing beloven geen genezing.

Terug naar boven

"Dieptecelhealer"

Wat doet een dieptecelhealer volgens Asait?

  • Door magnetiseren brengt hij/zij o.a. de chakra's terug in lijn en laat het Prana vrij stromen door de lichamen van de patiënt.
  • Eens dit gebeurt kan de Christus-energie zijn werk doen zodanig dat de cellen zich terug kunnen richten op hun natuurlijke programma, en zich hun gezonde staat kunnen her-inneren.
  • Door het energetisch werk op wat Asait "De Heilige klierdriehoek" noemt: de hypofyse, de hypothalamus en de epifyse (pijnappelklier), drie belangrijke klieren in de hersenen (klik hier voor de ligging), en op het hartchakra wordt de verbinding met het Christusbewustzijn bestendigd en wordt de oude gezonde staat van de lichamen hernieuwd: ze helen zichzelf.
  • Het zorgen voor een goede aarding helpt deze toestand stabiliseren.
  • Deze behandeling is van zulk een fijne trilling, dat een werkelijke herprogrammering mogelijk wordt: ze is werkzaam tot in het diepste van de cellen.
Contact opnemen voor een behandeling
 +32 (03) 366 58 71
+32 (0472) 65 33 96
(17:00-18:00u op werkdagen)
 Jan De Smedt
PDF Hier is een brochure die je kunt afdrukken (760 kB).
PDF Hier is de wegwijzer Hier in TXT-formaat

Terug naar boven

 
Bijlage: