Christusbewustzijn, Zonnelogos, de Zon en Moeder Aarde

Sonia is niet meer bereikbaar

Ze heeft op 21 januari 2019 en op 15 oktober 2019 twee zware CVA's gehad. Na 33 jaar is een einde gekomen aan haar werk voor Asait en de mensheid.

Sonia

Sonia Hoste, operazangeres, kunstenares en channel voor Asait
echtgenote van Jan De Smedt
geboren te Antwerpen op 13 april 1945 en
overleden te Brasschaat in AZ Klina op 18 oktober 2019.

Wie meer info wil, moet Jan contacteren.

Ingevolge de AVG, van kracht sinds 25 mei 2018, kunt u hier de privacyverklaring lezen. 

U kunt een bericht aan Jan achterlaten via het contactformulier.

Datum: 
05 feb 2004
Bron: 
Asait
Kwotering: 
0

Vraag 1:Kunt U ons meer vertellen over de verbindingen tussen Christusbewustzijn, Zonnelogos, de Zon als levensbrenger en Moeder Aarde?

Deze context en associatie is als volgt te verklaren. Planeten verbinden zich en er is maar één energie die verbindend werkt: Licht-Liefde. De attractie van het Licht heeft gemaakt dat een huwelijk ontstaan is vanuit evidentie: uit wetenschappelijke evidentie, uit wiskundige evidentie, uit Licht-Liefde evidentie, uit energetische evidentie tussen de bewaker en de bewaarder van het hemellichaam Zon en het hemellichaam Aarde.

Verbinding veronderstelt doorstroming.

Wat nu is de correcte connectie te beschouwen tussen de hoogste beheerder van Moeder Aarde en de hoogste verantwoordelijke van Planeet Zon? Men kan discussiëren over wie er het eerste was, maar er valt niet over te discussiëren. Eerst was in bewust leven: Zonnelogos. Maar men kan niet concluderen dat slechts achteraf Christusenergie, Christusplaneet gekomen is. Energieën kunnen in stijgende lijn gaan naargelang de bewustzijnsvordering. Zo was ook het geval met Planeet Aarde. En zoals een foetus klaar is, zo is ook Planeet Aarde op een bepaald ogenblik klaar geweest om Christusenergie te ontvangen, lang nadat Christusenergie zich alreeds verbonden had met de Zonnelogos.

Het gaat ook over hiërarchie. Alles is hiërarchie, maar dient daarom niet noodzakelijkerwijs in trapstructuur gezien te worden, maar in een all-round systeem. Uw planeet is een tweedestraalsplaneet: Liefde-Wijsheid. Wat is de context tussen de energie van Zonnelogos en de energie van Liefde-Wijsheid?

Dan dient men te onderzoeken: wat is Liefde? Liefde is Licht en Licht doordringt alles. Er is geen beperking. Hoewel het fysische licht schijnbaar niet door alles doordringt, maar wetenschap heeft bewezen van wel. Het gaat over frequentionele doordringing.

Wat is Wijsheid ? Wijsheid heeft met zoveel te maken. Uw planeet is een der enige planeten in uw zonnestelsel waar zo duidelijk de groei in onderscheidingsvermogen kan doorgaan in zulke levende vaste vorm. Loopt u eens in de duisternis rond. En u dient al de tastzin, de energetische tastzin sterk ontwikkeld te hebben om nergens tegenaan te botsen. De mens zegt: wij hebben richtingsgevoel meegekregen. Maar van waar komt dat richtingsgevoel? Van de input van Zonnelogos. Als Zonnelogos zijn werk niet zou doen, zou uw planeet holderdebolder door het zonnestelsel denderen zonder enig evenwicht. De Zon bezit magnetisme en dat is Wijsheid. Aarde bezit magnetisme en dat is Wijsheid. Magnetisme is misschien, zoals u kunt denken, de eerste pas naar samenhorigheid, samensmelten, vormen van eenheid in verscheidenheid, ook dat is Wijsheid.

Wijsheid beschouwt ook, volgens de Luciferaanse Leer, het kwade als een motor, niet zozeer om het goede op te heffen, maar in te vullen. Zonnelogos kent Lucifer. En hoe goed kent hij dit. Zonnelogos is ook mee ontstaan door de eerste schijnbare dualiteit van de God van Schepping. Lucifer, de Lichtdrager. Wat is daar de connectie met Zonnelogos? Evenveel vuur – evenveel heet vuur – evenveel koud vuur, want vuur is vuur.

Lucifer staat voor Wijsheid in de positieve betekenis.

Uw Zonnelogos beschijnt een Planeet en ondersteunt een Planeet: Liefde-Wijsheid, een Planeet van schijnbare dualiteit waar het experiment geldt: het gedeelde denken terug te verenigen door niet meer te denken in termen van goed en kwaad. Lucifer was diegene die mede, van in den beginne, het ontstaan van de vele zonnestelsels bekrachtigd heeft. Lucifer, de Lichtbrenger.

Hoe staat Lucifer in verband met Christus? De Christus staat verheven en heeft zich verheven boven alle dualiteit, kent Lucifer, maar kent ook Ahriman: de andere pool van Lucifer, de Verdichtende, de Versluierende. Zonnelogos kent de geschiedenis, Christus kent de geschiedenis, zowel van de God van Schepping als van Zichzelf, als van Lucifer. Dus is de verbinding tussen Zonnelogos en de Christus bijna niet van elkaar te onderscheiden. Koppel dus Christusenergie niet specifiek in tijd-ruimte enkel en alleen aan uw planeet.

Er was u al eerder gemeld, en Zonnelogos is ouder, dat Christusenergie alom heerst, dat de Christus gehuwd is door de Zonnelogos, met mede der veel ouderen van voor de eerste Zonnelogos. Er werd u tevens gemeld dat het wezen ‘mens’ toegang verkrijgen kan, wanneer hij dit wil, door oefening, door meditatie, tot het intergalactische Christusbewustzijn.

Zon, Zonnelogos beschijnt, letterlijk en figuurlijk en in het abstracte, energieënvelden van het bestaan, zowel wat de mens noemt het goede en het kwaad.

Christus haalt alle leven op uw planeet over alle vermeende dualiteit heen met de hulp van Zonnelogos.

Als Zonnelogos de beide zijden van dualiteiten niet zou beschijnen, dan zou bijna het werk van de Christus zogezegd voor niets zijn, bij wijze van spreken.

Het gaat over het onderscheidingsvermogen. Het gaat over het opheffen van de schijnwereld van dualiteit. En dit is één der betere werken van de laatste Zonnelogos. Want wat is Wijsheid anders dan één en heel belicht zijn door hetzelfde. Eens men IS in elke vezel van zijn bewustzijn, hoeft Wijsheid niet meer gezien te worden als een afscheiding van Liefde, of een afscheiding van Licht.

Verder kan in desbetreffende occulte leer bestudeerd worden wat werkelijk letterlijk in tijdruimte de betekenis van elk van hen is. Diegenen die wensen kunnen dieper ingaan op de zaak door zelfstudie. Een der betere studies vindt u natuurlijk terug, altijd steeds weer, bij onze beminde broeder Djwhal Khul en in nog andere, zij het iets meer wetenschappelijke geschriften, door de eeuwen heen bewaard, teruggevonden, of terug herinnerd.

Prana! Liefde-Wijsheid wordt gevoed door prana. Wie zorgt voor prana? Zonnelogos.

Onderzoek wat prana is. Zo al niet alles op uw planeet ademt kan het experiment niet doorgaan. En ademhaling zorgt voor onderscheidingsvermogen. Ook deze link kan gelegd worden.

Het bewijs dat de stroom Licht, wat dezelfde energie is als Liefde, kan doordringen door de zogenaamde ondoordringbare stof is niet alleen een vorm van Wijsheid, niet alleen een vorm van Licht-Liefde, maar een vorm, een gebeuren, een realiteit die te maken heeft met de opdracht van het wezen ‘mens’, het experiment van wetenschap.

Trillingen van de Zonnelogos bewijzen steeds weer dat Liefde-Wijsheid energie is die door alles doorgaat. En de hulp van Zonnelogos maakt dat fysisch onbeschenen leven de wijsheid in zich draagt van zelfbelichting, het capteren van resonantie door de vaste stof. Vaste stof is een illusie. En er is de hulp van de Zonnelogos nodig om, via de Christusenergie, de totaal globaal planetaire energie, uw planeet zichzelf en aan de mensheid te laten bewijzen dat zij een moleculair, verdicht vat is van alle mogelijkheden: celtransformatie, transmutatie. In uw zonnestelsel zonder Zonnelogos geen transmutatie. Dit wijst naar de eigenheid van de energie van de Zonnelogos zelf.

Bestudeert u dus allen welke de aspecten van de Zonnelogos zijn. Ook dit is te vinden in uitgebreide, wel of niet wetenschappelijke literatuur of esoterisch-occulte literatuur. Gaat u ook een zijde van het experiment niet vergeten. Degenen die wensen kunnen zich wenden tot de pure metafysica of tot de pure wetenschap zelfs tot de pure wiskunde. De pure wiskunde bestaat uit de nog niet geheel en al correcte neergeschreven cijfergegevens van de Wet van Vibratie, de Wet van Non-vibratie: de grote kosmische Wet van geest in stof.

Het grote experiment is van stof naar geest door doorheen de stof te gaan. Stof kan gemerkt worden door zijn vibratie, wetenschappers hebben dit bewezen. Dat is het werk van Zonnelogos. Uw planetaire beheerder, de Christus, staat dus ook voor het transformeren van alle verdichte energie, met name de stof en dat is de uiteindelijke link tussen deze twee.

[Ik Groet.]

copyright

Deze tekst is vrij voor persoonlijk gebruik. Gelieve niet te gebruiken in een publicatie of een workshop zonder uitdrukkelijke toestemming. ©1985-2023 Sonia Hoste